Rammekontrakt ble benyttet da uttesting av eksisterende radar (GFA) samt test på Fedje ble gjort for finne ut om de egnet seg sammen med Robin Radar programvare. Det ble konstatert at test var vellykket og eksisterende radarer kan brukes som supplement for å gi bedre dekning.