Etter 25 dager over Grønnlandsisen var det en sliten, men meget fornøyd skipsmegler som ankom Sola lufthavn torsdag den 28. mai 2015. Bragden beskrives som en tøff, hard og krevende bekreftelse på viktigheten av Teamarbeid, hvor man virkelig får se hvordan man som et team klarer å løse store utfordringer man vanskelig hadde klart på egen hånd underveis. Alle i gruppen møtte utfordringer, både psykiske og fysiske underveis på turen, og var avhengige av støtte, tips og råd fra de andre teamet på ulike tider på veien.

Viktigheten av teamarbeid er veldig lett overførbart skipsmegleryrket der man også tidvis jobber veldig selvstendig mot et fast mål, samtidig som viktigheten av å spille på lag med medarbeidere og omgivelser er avgjørende for å komme i mål på en bra måte.

I skikkelig Seabrokersånd er også et av våre konkurransefortrinn å tenke, og handle annerledes, noe som kontinuerlig gir kundene nye og bedre løsninger. Å gå over Grønland må også betraktes som annerledes. Svært annerledes. Og erfaringene vår megler har fått og opparbeidet over isen tas videre i Seabrokers dynamiske arbeidsmiljø for at vi skal fortsette å ta utfordringer, sette oss høye mål og ikke minst tenke annerledes, ikke bare når vi går over Grønland, men også i hverdagen på våre kontorer rundt om i verden.

Seabrokers gratulerer med bragden.