PELING AV OMSORGSBOLIGER HUSEBYJORDET – LARVIK

Her har vi fått i oppdrag å pele med betongpeler for nye omsorgsboliger i Larvik, som skal utføres for PEAB. Det skal leveres og rammes ca 300meter med betongpeler, med oppstart i uke 10/11.

Seabrokers Fundamentering takker PEAB for oppdraget!

 

PELING OG BORING AV STÅLKJERNER FOR BATTERIELEKTRO – ARENDAL

Seabrokers Fundamentering AS har her fått bestilling på pelingen for nybygg til Batterielektro i Arendal, av BRG AS. Vi skal på dette prosjektet bore og montere ca 1400meter med 90mm stålkjerner og oppstart her er satt til uke 11/12.

Vi takker BRG for oppdraget og ser frem til et godt samarbeid på byggeplass!

 

SPUNTING FOR NYTT HOVEDKONTOR FOR LUNDHS – LARVIK

TOR Entreprenør AS har fått oppdraget med bygging av nytt hovedkontor til Lundhs i Larvik og Seabrokers Fundamentering AS skal i den forbindelse utføre spuntearbeidet. Vi skal her inn med vår Liebherr spuntemaskin og ramme ca 1400m2 spunt.

Jobben skal i gang i uke12 og vi takker TOR Entreprenør for oppdraget!

 

BORING FOR STØYSKJERM – HOMMERSÅK

I forbindelse med oppføring av ny støyskjerm i Hommersåk, har vi fått i oppdrag av Bjelland AS, å bore ned ca 40 stk PE315 plastrør for å sikre stabil fundamentering.

Vi takker Bjelland AS for oppdraget!

 

PELING FOR CONTAINERLOSSING – YARA – HERØYA

Her har vi fått bestilling på peling for Yara containerlossing på Herøya, av Bilfinger Industriservice AS.  Det skal her leveres og bores ca 250m med 150mm stålkjernepeler, med oppstart i uke 10/11.

Vi takker Bilfinger Industriservice for oppdraget!

 

BORING AV STÅLKJERNER FOR DAMSGÅRD FELT 8 – BERGEN

Dette er et leilighetprosjekt i Bergen for Betonmast AS, der de gamle fasadene skal bevares og bli en del av nybygget. Jobben skal utføres med boring/montering av ca 1500meter med stålkjerner og oppstart her var i uke 9.

Vi takker Betonmast for oppdraget!

 

FUNDAMENTERING AV FYLKESVEI 32 – GIMLEV. – AUGSTADV. PORSGRUNN

HAB Construction AS har her fått oppdraget med bygging av nytt veisystem ved Lillegårdselva i Porsgrunn. Vi har i den forbindelse fått bestilling på fundamenteringsarbeidene utført med ca 1600m HP peler og ramming av ca 700m2 spunt.

Vi takker HAB Construction AS for oppdraget og ser frem til et godt samarbeid på prosjektet!

 

FUNDAMENTERING AV SVØMMEHALL – AURSKOG HØLAND

Her har vi fått bestilling på fundamentering for en ny svømmehall på Aurskog Høland, av Hent AS. Jobben skal utføres med ca 1600meter med borede stålkjernepeler og oppstart er i uke 11/12.

Vi takker HENT AS for oppdraget!

 

REFUNDAMENTERING – HAGEGATA, OSLO

Spennende refundamenteringsprosjekt hvor vi skal inn i eksisterende bygg og bore 8 stk stpålkjernepeler med minirigg + utvendig ramming av ca 500m2 spunt.

Vi takker Rocks Entreprenør for oppdraget, som skal i gang i uke 11.

 

FUNDAMENTERING AV SKEIANE SKOLE – SANDNES

Bjelland AS har fått oppdraget med grunnarbeider ifm bygging av ny Skeiane skole i Sandnes. Vi har i den forbindelse fått bestilling på flg: Rørspunt: 219,1 x 5,0 m.m. – 280 lm. 35 pkt. Ø 70 m.m. – 90 lm. 6 pkt. Ø 120 m.m. – 2 272 lm. 146 pkt.

Oppstart her er i midten av april og vi takker Bjelland AS for oppdraget!

 

FUNDAMENTERING AV SANDNES RÅDHUS – SANDNES

Her har Kruse Smith AS fått oppdraget med bygging av nytt rådhus i Sandnes sentrum og vi skal i den forbindelse levere og ramme ca 12000 meter med betongpeler.

Oppstart her er satt til uke 13 og vi takker Kruse Smith AS for oppdraget!

 

ENERGIBORING – VALAHAUG, RANDABERG

Her har vi fått i oppdrag å utføre borearbeidene for energipark for Valahaug VVA anlegg, av Risa AS. Vi skal her bore 15 stk energibørnner på 200m med en antatt oppstart mars/april

Vi takker Risa AS for oppdraget!

 

FUNDAMENTERING AV HAUSMANNSGATE 28 – OSLO

Dette er en fundamenteringsjobb som skal utføres for Urbanium AS, der bygget skal fundamenteres på flg peler: Stålkjernepel type: 70/ 90/ 130/ 150 m.m. 685 lm. 45 pkt.

Oppstart her er i løpet av mai og vi takker Urbanium AS for oppdraget!