Vi skal bidra til løsninger som reduserer vårt klimaavtrykk og øker vårt fokus og kunnskap innen ny grønn teknologi og bærekraftige løsninger. Vårt arbeid skal utføres med respekt for mennesker, natur og miljø, og vi jobber aktivt med følgende av FNs bærekraftsmål:

3. God helse og livskvalitet

3. God helse og livskvalitet

Vi skal fremme trivsel gjennom treningstiltak, riktige arbeidsstillinger og sunn ernæring i alle våre bedrifter og bygninger. Ved å tillate ansatte å jobbe utover pensjonsalderen hvis de ønsker det, diskriminerer vi ikke noen form for rase, alder eller kjønn.

4. God utdanning

4. God utdanning

Vi tar del i Seabrokers Group sine muligheter for etterutdanning og gjennomfører egne kurs og opplæring av ansatte.

5. Likestilling mellom kjønnene

5. Likestilling mellom kjønnene

Vi behandler alle med samme respekt og gir alle våre ansatte samme mulighet – uansett kjønn.

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi sikrer økonomisk vekst og kontinuerlig utvikling hvert år ved å rekruttere nye ansatte, fremme produktivitet gjennom teamarbeid og ved å jobbe på tvers av segmenter.

9. Industri, innovasjon og infrastruktur

9. Industri, innovasjon og infrastruktur

Innovasjon og utvikling av bærekraftig infrastruktur er en del av vårt daglige arbeid.

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Vi vil gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

13. Stoppe klimaendringene

13. Stoppe klimaendringene

Vi er i teten av innovativ teknologiutvikling og iverksetter tiltak der det er nødvendig. Handlinger inkluderer offshore bærekraft, bygninger med lav innvirkning, offshore vindtrening, smart mobilitet, refundamentering av eldre bygninger, elektrifiserte havner og ved å sikre nullutslipp fra våre bygninger.

17. Samarbeid for å nå målene

17. Samarbeid for å nå målene

Vi grunnla organisasjonen Yago for å skape et knutepunkt for autonom mobilitet og dermed sikre fokus på ny, mer miljøvennlig transport.

Samfunnsansvar
En ansvarlig samfunnsaktør

Med fokus på mennesker, arbeidsmiljø og samfunn.

Bærekraftsmål
Med tanke på fremtiden

Seabrokers Fundamentering skal bidra til å nå globale klimamål.

Helse, miljø & sikkerhet
HMS sitter i ryggraden vår

Alle som jobber for Seabrokers er ansvarlig for at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt. Firmaets videre suksess er avhengig av gode prestasjoner innen HMS og de ansattes helse og sikkerhet.

Sertifiseringer
Kvalitet i alle ledd

Seabrokers Fundamentering er sertifisert etter ISO 9001 ISO 14001 og ISO 45001.