Om Seabrokers Fundamentering

Seabrokers Fundamentering er bygget på en visjon om å levere alt innen fundamenteringsarbeid til avtalt kvalitet tid og pris. Med dyktige ansatte og fleksible maskiner dekker vi et vidt spekter for utførelse av spesialoppdrag.

Med årene har vi blitt landsdekkende og jobber kontinuerlig på titalls prosjekt over hele landet. Hovedkontoret vårt ligger fortsatt i Stavanger, og vi har avdelingskontorer i Bamble, Bergen og Oslo.

Vi har pelerigger til vanlige pele- og spuntoppdrag og borerigger som utfører boring for stålkjerner, energibrønner, horisontalboring etc. Våre spesialpelemaskiner gjør pelejobber effektivt og rasjonelt. Vi kan pele 10 meter ut fra senter av maskinen. Jobber som tradisjonelt har vært gjort på lekter, kan vi gjøre fra land med våre maskiner.

Vi utfører også sprøytebetong, stagboring og spuntoppdrag med vår spesialbygde gravemaskin. Utstyret er anskaffet med hensyn på fleksible arbeidsmetoder og et dyktig personell sikrer at vi kan utføre spesialoppdrag innenfor våre satsingsområder. Ingen oppdrag er for store eller for små for Seabrokers Fundamentering.

Fundamentering er mer enn peling, boring og spunting. Fundamentering er en løsning på grunnarbeidene. Vi har lang erfaring og kunnskap til å gi rådene som gjør at vi sammen kommer frem til de gode løsningene. Jo tidligere i prosessen vi blir involvert, jo lettere er det å komme med løsninger og forslag som kan gjøre ditt prosjekt teknisk, rimeligere og mer fornuftig.

 

Geoenergi

Verden trenger tilgang til mer bærekraftig energi. Vi skal bidra til å høste mer av jordens ressurser – på den mest forsiktige, bærekraftige og miljøvennlige måten. Vi kan hjelpe – enten det er for et industrikompleks eller et familiehjem. Og kanskje best av alt – energibrønner er svært økonomiske og betaler ofte seg selv i løpet av noen år.

Vi jobber kontinuerlig med å redusere miljøavtrykket vårt, bruke biodrivstoff og elektrifisere mer av produksjonen vår. Miljø- og energifilosofien ligger også til grunn for vår langsiktige satsing på energiboring. Vi har boret en rekke energibrønner i hele Norge.

Om oss
Vi får jobben gjort profesjonelt og effektivt

Grunnlagt i 2006 med den innovative kraften som alltid har preget Seabrokers, passerte vi i 2022 en årlig omsetning på en halv milliard kroner. Med oss på laget har vi mer enn hundre dedikerte mennesker.

Visjon & verdier
Førstevalget innen fundamentering

Vi skal være landets mest attraktive og mest foretrukne leverandør av fundamenteringstjenester.

Historie
Historien vår

Da Seabrokers Group skulle reise et næringsbygg, oppdaget vi et stort forbedringspotensial i fundamenteringsbransjen. Løsningen ble å starte Seabrokers Fundamentering.

Ledige stillinger
Vi tilbyr ulike karrieremuligheter

Kunne du tenkt deg en jobb som maskinfører, sveiser, hjelpemann, eller boreriggoperatør?