• Seabrokers skal være en inkluderende og god arbeidsplass som fremmer utvikling, samskaping og vekst.
  • Vi skal fremstå som en solid partner som legger til rette for samarbeid på tvers av bransjer og yrkesgrupper, med mennesker som trives i et godt arbeidsmiljø. Vi har mennesker og samfunn i fokus.
  • Yrker er i endring og det er behov for både nyutdannede og de som har lang og god erfaring. Vi i Seabrokers har tro på team som utfyller hverandre og spiller hverandre gode!
  • Vi ønsker å være synlige i vårt nærmiljø, og gjennom vårt samfunnsengasjement skal vi bidra til et mer inkluderende lokalsamfunn hvor forskjeller blir mindre – og alle skal med!
Samfunnsansvar
En ansvarlig samfunnsaktør

Med fokus på mennesker, arbeidsmiljø og samfunn.

Bærekraftsmål
Med tanke på fremtiden

Seabrokers Fundamentering skal bidra til å nå globale klimamål.

Helse, miljø & sikkerhet
HMS sitter i ryggraden vår

Alle som jobber for Seabrokers er ansvarlig for at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt. Firmaets videre suksess er avhengig av gode prestasjoner innen HMS og de ansattes helse og sikkerhet.

Sertifiseringer
Kvalitet i alle ledd

Seabrokers Fundamentering er sertifisert etter ISO 9001 ISO 14001 og ISO 45001.