Vi er en lærlingebedrift og er medlem i MEF.

Samfunnsansvar
En ansvarlig samfunnsaktør

Med fokus på mennesker, arbeidsmiljø og samfunn.

Bærekraftsmål
Med tanke på fremtiden

Seabrokers Fundamentering skal bidra til å nå globale klimamål.

Helse, miljø & sikkerhet
HMS sitter i ryggraden vår

Alle som jobber for Seabrokers er ansvarlig for at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt. Firmaets videre suksess er avhengig av gode prestasjoner innen HMS og de ansattes helse og sikkerhet.

Sertifiseringer
Kvalitet i alle ledd

Seabrokers Fundamentering er sertifisert etter ISO 9001 ISO 14001 og ISO 45001.