Spunting er en midlertidig og permanent form for sikring av byggegroper for utgravning for å hindre utglidning fra eksisterende bygg, veier og terreng. Vi har en 40 tonns gravemaskin med resonansfritt vibrolodd. Dette skåner omgivelsene for vibrasjoner og rystelser, som gjør at man kan spunte tett på eksisterende konstruksjoner.

En annen metode for å sikre et område er stagboring. Det gjelder både midlertidig og permanent forankring av spunt, rørspunt, rørvegger og bjelkestengsel. Stagboring benyttes også til jordnagling for sikring av skråninger samt oppdriftsforankring av bygg/konstruksjoner.

Vi har lang erfaring innen faget og benytter anerkjente leverandører av stagmateriell. Maskinene våre kan bore alle dimensjoner med topphammer og fra Ø90mm – Ø610 mm foringsrør med senkborhammer.

Fleksibilitet, styrke og utholdenhet er viktige stikkord når det gjelder å kunne jobbe uavbrutt på byggeplassen. Seabrokers Fundamentering har en rekke spesialmaskiner for alle typer fundamenteringsoppdrag.

Våre kombinerte grave- og spuntemaskiner er nøye utvalgt for å kunne utføre fleksible oppdrag med raske bytter av utstyr, enten det er vanlig graving, spunting, betongsaging eller boring.

Vi kan hjelpe deg med

  • Spunting
  • Avstiving
  • Sikring
  • Utgraving

Våre referanser

Referanse
Livsvitenskapsbygget

Samlokalisering av Universitetet i Oslo og Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus for å styrke tverrfaglig samarbeid og forskning innen livsvitenskap og skape nye grensesprengende løsninger og arbeidsplasser.

Referanse
Stavanger Universitetssjukehus

I forbindelse med byggingen av nye Stavanger Universitetssjukehus er det ventet at trafikkmengden rundt vil øke betraktelig. Det er derfor nødvendig å gjøre tiltak for å ivareta god flyt for både bil- og G/S-trafikk.

Referanse
Rørvegg, spuntvegg Lervigskvartalet, Stavanger

Det skal bygges totalt 26.000 kvadratmeter bygningsmasse og prosjektet Lervigskvartalet rommer både barneskole, barnehage, flerbrukshall, bydelssenter, dagligvarebutikk, kontorer og parkeringsanlegg

Referanse
Boring av RD rørspunt Ø400mm i lås med 12m SPD rigg

Ny hovedvannledning vest er et komplekst prosjekt med mange involverte interessenter. Hovedvannledningen skal blant annet krysse veier, viktige vassdrag og Jærbanen.

Referanse
Nytt politihus øst på Alna

Formål Politistasjonene Stovner og Manglerud blir slått sammen til en stor stasjon på Alna. Bygget skal stå klart til bruk i 2024. Spuntingen med løsmassestagene har som formål og hindre kollaps av byggegropen og for å ta opp belastingen fra hovedveien med mye tungtransport rett på utsiden av bygget

Referanse
Nytt Fylkeshus, Kristiansand

Formål Spunting med AZ12-770 og puter med innvendig avstivning for å sikre byggegrop før utgraving for arbeider under bakkenivå.

Våre maskiner

Stagboring-/spuntmaskiner
Liebherr LRB 18

Maskinen er utstyrt med resonansfritt vibrolodd med en sentrifugalkraft på 1160kNm og 0-20 kgm i moment. Maskinen har en nedtrekks- og opptrekkskraft på 200kN, som gjør at du får en høy skyvekapasitet både under nedføring og trekking ved svært krevende grunnforhold.

Stagboring-/spuntmaskiner
Volvo EC 380 med Movax SG75-V

Dette er en gravemaskin spesialtilpasset for spunting. Resonansfritt vibrolodd hindrer vibrasjon til omgivelsene ved start og stopp som er det mest kritiske frekvensområdet for vanlige vibrolodd.

Stagboring-/spuntmaskiner
Liebherr LRB155

Maskinen er utstyrt med resonansfritt vibrolodd med en sentrifugalkraft på 1160kNm og 0-20 kgm i moment. Maskinen har en nedtrekks- og opptrekkskraft på 200kN, som gjør at du får en høy skyvekapasitet både under nedføring og trekking ved svært krevende grunnforhold.

Vibro IHC 14
Vibro IHC 14