Siden etableringen av Seabrokers Group i 1982 har fokuset vårt vært bærekraftig innovasjon.

Vi har hele tiden vært nysgjerrige på ny teknologi og miljøvennlige løsninger, og vil fortsette å bidra til en mer bærekraftig verden.

Seabrokers Fundamentering jobber stadig for å redusere vårt utslipp, for eksempel gjennom bruk av biodrivstoff, gjenbruk av stål og introduksjon av elektriske kjøretøy.

Seabrokers Fundamentering har spesialisert seg på refundamentering av bygg, forlenget levetid på eiendommene og gjenbruk av gamle bygninger, og dermed redusert det totale fotavtrykket og bruken av betong.

Miljø- og energifilosofien ligger også til grunn for vår langsiktige satsing på energiboring. Vi samarbeider med akademia om å videreutvikle løsninger med energibrønner. Vi er en betydelig aktør i markedet og har boret en rekke energibrønner rundt i Norge.

Vi skal bidra til å høste mer av jordens ressurser – på den mest forsiktige, bærekraftige og miljøvennlige måten. Vi kan hjelpe – enten det er for et industrikompleks eller et familiehjem. Og kanskje best av alt – energibrønner er svært økonomiske og betaler seg selv i løpet av noen få år.

Samfunnsansvar
En ansvarlig samfunnsaktør

Med fokus på mennesker, arbeidsmiljø og samfunn.

Bærekraftsmål
Med tanke på fremtiden

Seabrokers Fundamentering skal bidra til å nå globale klimamål.

Helse, miljø & sikkerhet
HMS sitter i ryggraden vår

Alle som jobber for Seabrokers er ansvarlig for at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt. Firmaets videre suksess er avhengig av gode prestasjoner innen HMS og de ansattes helse og sikkerhet.

Sertifiseringer
Kvalitet i alle ledd

Seabrokers Fundamentering er sertifisert etter ISO 9001 ISO 14001 og ISO 45001.