PELING AV NY LAGERHALL FOR RANDABERG INDUSTRIER
Her har vi fått bestilling av Fronta Bygg AS på pelearbeidene for en ny lagerhall på Randaberg, som skal fundamenteres på stålkjernepeler. Jobben med boringen er godt i gang med 2 av våre Nemek 1130 6 meters rigger og det skal på dette prosjektet bores og monteres ca 3000meter med 70/90mm stålkjerner.

Vi takker Fronta Bygg AS for oppdraget og ser frem til et fortsatt godt samarbeid på byggeplassen!

 

FUNDAMENTERING AV BYFJORDPARKEN I STAVANGER
Her har vi fått oppdraget med fundamentering av neste byggetrinn på Byfjordparken. Oppdraget er gitt av GMC Eiendom, og vi skal levere og bore ca 1000meter med 90-200mm  stålkjernepeler. Jobben utføres med en av våre Nemek 1130 TST 6 meters rigger og en av våre 3 meters rigger.

Antatt oppstart er uke 9 og vi takker GMC Eiendom for oppdraget, og ser frem til godt samarbeid på byggeplassen!

 

FUNDAMENTERING AV 3 BOLIGBLOKKER – LERVIG BRYGGE I STAVANGER

 På dette prosjektet så skal vi utføre fundamenteringen for tre nye boligblokker, for Selvaag Bolig. Det skal  her leveres og bores for ca 560 stk peler og monteres 4000 meter med stålkjernepeler fra 70-120mm. Vi benytter her våre Nemek 510 og Nemek 814 rigger.
Antatt oppstart er uke 7/8 og vi takker Selvaag Bolig AS for oppdraget!

 

REFUNDAMENTERING ÅMSOSEN, ØVRE VATS
Dette er en refundamenteringsjobb på et av byggene til Hatteland Group, der vi har fått bestilling på arbeidet av Kruse Smith AS. Her skal vi inn i eksisterende bygg og bore 9 stk peler med en av våre minirigger, med oppstart på jobben uke 5.

Jobben utføres med Klemm 702 minirigg og vi takker Kruse Smith og ser frem til et godt samarbeid på byggeplass!

 

FUNDAMENTERING AV KANALBYEN BYGGETRINN 2 – KRISTIANSAND
Dette er et stort leilighetsprosjekt i Kristiansand der vi hadde pelingen for trinn 1 i 2016 og hvor vi nå har fått bestillingen på trinn 2, av J.B Ugland Entreprenør. Veldig kjekt å få være med videre på dette spennende prosjektet!

Vi skal her bore og montere 900 meter med stålkjernepeler i varierende dimensjoner og rammes knekkavstivingsrør med 4-500mm diameter.

Vi skal her inn med Nemek 1130 TST 6 meters rigger og antatt oppstart er uke 13/14. Vi takker J.B Ugland for nok et oppdrag og ser frem til et godt samarbeid i prosjektet!

 

FUNDAMENTERING FOR NY EUROPRISBUTIKK I KJØRBEKK, SKIEN
Her er vi allerede i gang med pelearbeidene for en ny Europris butikk og jobben utføres for Betonmast Telemark AS. Vi skal på dette prosjektet levere og ramme ca 1500m med P 230/P345 betongpeler og jobben utføres med vår Banut 550 pelemaskin.

 Vi takker Betonmast Telemark for oppdraget, og ser frem til fortsatt godt samarbeid på byggeplassen!

 

PARKERINGSHUS KJØRBEKK I SKIEN
Her skal vi i gang med pelingen for et nytt parkeringsdekke på nabotomten til Europris og jobben utføres for Betonmast Telemark. Det skal her leveres og rammes ca 1000m med P270 betongpeler og jobben starter i uke 5. Vi takker Betonmast Telemark for oppdraget, og ser frem til godt samarbeid på byggeplassen!

 

HAVNEPARKEN «OVALEN» I SANDNES SENTRUM

Dette er et kjempestort leilighetsprosjekt med parkeringskjeller i Sandnes Sentrum hvor vi er i gang med fundamenteringsarbeidene. Oppdraget er gitt av T. Stangeland Maskin, og vi skal på dette prosjekter ramme ca 30.000 meter  (3 mil!!) med P 270 MA betongpeler og ca 5000m2 med spunt type AZ 17-700 i 14/17m lengder.

Vi er her i gang med 2 pelemaskiner, (Banut og en Junttan) og 1 spuntemaskin og vi takker T.S Maskin for oppdraget, og ser frem til godt samarbeid på byggeplassen!!