ISO 45001 er en internasjonal standard for arbeidsmiljøstyringssystemer, og ISO 14001 er en internasjonal standard for miljøstyringssystemer. Disse sertifiseringene er bevis på at vi oppfyller de høyeste standardene for helse, sikkerhet og miljø.

Vårt team har jobbet hardt for å implementere og opprettholde effektive arbeidsmiljø-, miljø- og kvalitetsstyringssystemer som sikrer at alle risikoer, farer og miljøpåvirkninger blir identifisert, vurdert og håndtert på en systematisk måte. Vi har etablert klare retningslinjer og prosedyrer for å sikre at alle ansatte er godt informert og opplært i helse- og sikkerhetsaspekter knyttet til deres arbeid, miljøaspekter knyttet til våre aktiviteter, samt kvalitetsaspekter knyttet til våre tjenester.

Disse sertifiseringene er et resultat av vårt kontinuerlige fokus på å forbedre våre arbeidsmiljø-, miljø- og kvalitetsstandarder, og sikre at vi oppfyller alle relevante lover og forskrifter. Vi er forpliktet til å opprettholde og forbedre våre arbeidsmiljø-, miljø- og kvalitetsstyringssystemer for å sikre at alle som er involvert i våre aktiviteter, kan jobbe trygt og sikkert, samtidig som vi reduserer vår miljøpåvirkning og leverer tjenester av høy kvalitet.

Vi ønsker å takke alle våre ansatte for deres engasjement og bidrag til å oppnå disse sertifiseringene. Uten deres innsats og etterlevelse av våre helse-, sikkerhets-, miljø- og kvalitetsprosedyrer, ville dette ikke vært mulig. Vi vil fortsette å jobbe sammen for å opprettholde og forbedre våre arbeidsmiljø-, miljø- og kvalitetsstyringssystemer, og sikre at vi fortsetter å være en pålitelig og ansvarlig bedrift.

Vi er glade for å kunne dele denne nyheten med våre kunder, samarbeidspartnere og interessenter. Våre ISO 45001, ISO 14001 og ISO 9001-sertifiseringer er bevis på vår forpliktelse til å levere tjenester og produkter av høy kvalitet, samtidig som vi tar vare på våre ansattes helse og sikkerhet, og reduserer vår miljøpåvirkning.

Takk for støtte og tillit til Seabrokers Fundamentering! Vi ser frem til å fortsette å levere med den samme dedikasjonen og profesjonaliteten som alltid!

#ISO45001 #ISO14001 #ISO9001 #helseogsikkerhet #miljøstyring #kvalitetsstyring #trygtarbeidsmiljø #miljøpåvirkning #kvalitet #engasjement #seabrokers #påtrygggrunn