1 Januar 2017 er det 3 år siden Seabrokers Entreprenør Service AS kjøpte Holt Risa – Spesialfirma for fundamenteringsarbeid. Oppkjøpet ble gjort for å skape et stort og konkurransedyktig fundamenteringsselskap, noe som har vært svært vellykket. Selskapene har arbeidet som en enhet siden oppkjøpet, men med ulike selskapsnavn. Tiden er brukt til å forene kultur, systemer, maskinpark og tankesett. Og det har fungert.

De to selskapene jobber nå som ett. De er blitt et sterkt selskap med felles målsetning, gode måter å løse oppdrag på, gode referanser, og ikke minst god kultur. De er smeltet sammen til en enhet som leverer markedets beste fundamenteringstjenester.

En vellykket sammenslåing bør symboliseres med nytt, felles navn. Ett nytt navn som drar med seg verdier fra begge selskapene:
Holt Risa – Spesialfirma for fundamenteringsarbeid + Seabrokers Entreprenør Service slås derfor fra 01.01.17 sammen til Seabrokers Fundamentering AS.

 

Med dette håper vi å vise at vi drar med oss tradisjonene og erfaringen til Holt Risa, samtidig som vi vender oss mot fremtiden og skal levere gode, nytenkende løsninger for våre kunder. Seabrokers Fundamentering vil med sin strategi om å bli et av Norges ledende selskap innen fundamentering legge hovedvekten på smartere tekniske løsninger, høy kvalitet og en moderne og effektiv maskinpark. Vi skal tenke nytt, og være i forkant av bransjen. Vi blir en stor nasjonal aktør med base og hovedkontor i Rogaland  og regionskontor i Skien.

Godt nyttår, med ønsker om en spennende, velfundamentert fremtid!