Seabrokers Gruppen har inngått avtale med Stangeland gruppen om overtakelse av Stangeland gruppens fundamenteringsvirksomhet.  Overtakelsen vil finne sted 1 juni 2017.

“Ved å kjøpe Stangeland gruppens fundamenteringsvirksomhet styrker vi vårt konsept innen fundamentering ytterligere, og videreutvikler oss mot vårt mål som er å bli et av Norges største fundamenteringsselskap”, sier Ragnvald Albretsen, eier og styreformann i  Seabrokers Gruppen.

Videre understreker han at “Vi skal levere og utvikle gode, tekniske og helhetlige løsninger, og bruke moderne maskiner og utstyr sammen med våre dyktige ansatte for å få dette til.”

Seabrokers Fundamentering har de siste årene arbeidet hardt for å etablere seg som foretrukket samarbeidspartner innen fundamentering på landsbasis, og har oppdrag i hele landet. Med oppkjøpet kan vi forsterke vår posisjon ytterligere til å kunne vinne anbud av størrelser nødvendig for å kunne sikre en jevn og fornuftig drift.

Seabrokers Fundamentering vil med sin strategi om å bli et av Norges ledende innen fundamentering, legge hovedvekten på god kundeservice, oppfølging og gjennomføring av prosjektene. Dette skal gjøres ved å levere god kvalitet på jobbene utført med en moderne og effektiv maskinpark. At vi blir en stor nasjonal aktør med base i Rogaland vil komme regionen til gode.

Mannskapet fra Stangeland Fundamentering overføres til Seabrokers Fundamentering, som ledes av daglig leder Svein Kverme

Se pressemelding her

I tillegg spisser Seabrokers sin satsning innen kraner til det maritime området med havnekraner, og selger deler av Seabrokers Kran & Transport til Stangeland Gruppen

Se pressemelding her