PELING OG RAMMING AV 1300 METER BETONGPELER FOR REMA 1000, TOLLNES, SKIEN

Seabrokers Fundamentering fikk i dag 16 Mai bestilling på en fundamenteringsjobb for et næringsbygg med leiligheter i Skien, av Kruse Smith AS. Vi skal på dette prosjektet levere og ramme ca 1300meter med betongpeler, med oppstart i uke 24.
Vi takker Kruse Smith for oppdraget!
PELEFUNDAMENTERING FOR GUMPENS AUTO, PORSGRUNN

Seabrokers Fundamentering har her fått en stor jobb med peling av betongpeler for ny bilbutikk i Porsgrunn. Dette oppdraget skal utføres for BRG Entreprenør, og det skal leveres og rammes ca 1200meter med betongpeler. Oppstart i uke 20.
Vi takker BRG for oppdraget, og ser frem til godt samarbeid på byggeplassen!

 

BORING OG MONTERING AV STAG FOR MASTEFUNDAMENTER, LYSEBOTN

Seabrokers Fundamentering har her fått bestilling på fundamentering for master i Lysebotn av Skanska Norge AS. Vi skal på  dette prosjektet bore og montere stag for 3 mastefundamenter. Oppstart her er satt til uke 21/22.
Vi takker Skanska  for oppdraget og ser frem til et godt samarbeid på byggeplass!

 

REFUNDAMENTERING TOLLBODGATEN 22, TØNSBERG

Dette er et refundamenteringsprosjekt der vi skal inn i eksisterende bygg og bore for 64 stk stålkjernepeler med Comacchio minirigg.
Vi takker Strøm Gundersen Vestfold AS for oppdraget, som skal i gang i uke 22.

 

SIKRING AV BYGGEGROP I SUNNHETSGRENDA, RANABERG

Rygg Maskin AS har fått oppdraget med grunnarbeidene for nytt bygg av Randaberg kommune og Seabrokers Fundamentering AS skal i den forbindelse utføre sikringsarbeidene for byggegropen. Vi skal her inn med Nemek 814 borerigg og ca 1700m
Med 219mm rør til rørspunt og ca 450m med Ischebeck stag, som bores med vår Volvo m/Tei Roc boretårn.

Vi takker Rygg Maskin for oppdraget, som startet nå i uke 20.

Les mer om prosjektet her

 

SPUNTING AV BYGGEGROP I HARBITZALÈEN, SKØYEN, OSLO

Dette er et prosjekt der vi er innleid av Entreprenørservice AS til spuntearbeider for en byggegrop, på Skøyen. Jobben utføres med Volvo 40t m/ Movax spunteaggregat.

Vi takker Entreprenørservice AS for oppdraget!

 

FUNDAMENTERING AV BOLIGPROSJEKT, OKSENØYA B1 PÅ FORNEBU

Her har vi fått bestilling på fundamenteringen av et boligprosjekt på Fornebu, av Skanska Bolig AS.  Det skal her leveres og bores ca 900m med 90-180mm stålkjernepeler, med oppstart i uke 24.
Vi takker Skanska Bolig AS for oppdraget!

Les mer om prosjektet her

 

STÅLKJERNEBORING AV OMSORG+, ØYVINDSVEI 2, OSLO

Dette er et prosjekt som heter Omsorg+, der Bunde Bygg skal utføre jobben som en samspills kontrakt med Oslo kommune. Jobben vi skal utføre her er boring/montering av ca 750meter med stålkjerner fra 90-230mm.
Oppstart på dette prosjektet er uke 24/25 og vi takker Bunde Bygg AS for oppdraget!

Les mer om oppdraget her

 

RAMMING AV SPUNT FOR SLOTTSBRUHAGEN 62, PORSGRUNN

Her har vi fått bestilling på sikringsarbeidene ifm VA anlegg  i Porsgrunn, av Graf Entreprenør. Vi skal på dette prosjektet ramme ca 350m2 med spunt som avstives med H-bjelker, før utgraving. Oppstart uke 22.

Vi takker Graf Entreprenør AS for oppdraget!

 

FUNDAMENTERING FOR BOLIGBLOKK, BYFJORDPARKEN, STAVANGER

Her har vi fått bestilling på fundamentering for en boligblokk i Byfjordparken, av GMC Eiendom AS. Jobben skal utføres med ca 700meter med borede stålkjernepeler og oppstart er i uke 21.

Vi takker GMC Eiendom AS for oppdraget!
Sjekk ut http://www.byfjordparken.no/

 

SPUNTING OG STÅLKJERNEPELING AV PARKERINGSKJELLER OG VERKSTED, MØLLER BIL, STAVANGER

Block Berge Bygg AS har fått oppdraget med bygging av parkeringskjeller og verksted for Møller Bil, på Forus. Vi har i den forbindelse fått bestilling på flg: Spunting ca 1100m2 + ca 1900m med stålkjernepeler.

Oppstart her er uke 25/26  og vi takker Block Berge Bygg AS for oppdraget!