Kalkstabilisering er en teknikk for å øke bæreevnen, hvor grunnen består av leire, kvikkleire eller andre jordforhold med høyt humus- og torvinnhold. Seabrokers Fundamentering er stolt over å være eneste helnorske tilbyder av KC-peling til det norske markedet.

Metoden utføres ved hjelp av spesialisert utstyr som mekanisk blander inn et tørrstoff tradisjonelt bestående av brent kalk og sement sammen med leiren. Den høyreaktive kalken, i samråd med sement og leire, former peler som settes i bakken i et mønster typisk bestående av rekker eller rutenett.

Fordeler med kalkstabilisering

  • Økt bæreevne og stabilitet i området
  • Kan utføres som vibrasjonsdempende tiltak, ofte i tilknytning til jernbane
  • Effektiv metode, som igjen betyr penger spart
  • Kjapp herdetid
  • Lett å kvalitetssikre utførelsen
  • Kan benytte tidligere uegnet byggeland pga. leire/kvikkleire
  • Mindre CO²-avtrykk enn mange av alternativene
  • Lite støy i utførelsen

Vi i Seabrokers Fundamentering har høy kompetanse på kalkstabilisering og bistår deg gjerne videre i prosessen. Vi sikrer deg trygg grunn å stå på!

Våre referanser

Referanse
Tjernsrud

Formål: Bærum kommune etablerer ny overvannledning gjennom området på Jar. Området er kjent for sensitiv kvikkleire.

Referanse
NPK Kristiansand

NPK (nybygg Psykisk Helse) er et nytt sykehus som ble bygget rett sør for det eksisterende sykehuset i Kristiansand. Området er preget av både sensitiv leire og kvikkleire. Det er også spor etter mulig tidligere kvikkleireskred.

Referanse
Kirkegata 7, Mo i Rana

Oppføring av et boligkompleks i sentrum av Mo i Rana. Området består av både leire med middel fast stabilitet og kvikkleire.

Referanse
Klettkrysset

Det ble kalkstabilisert langs veien i krysset mellom E6 og E39 på Klett.

Referanse
Nygård Sykehjem

Nygård sykehjem i Sandefjord ble bygget ut på en eksisterende parkeringsplass. På grunn av sensitiv leire i grunnen ble det benyttet kalkstabilisering.

Våre KC-rigger

8910 KC-rigg
8910 KC-rigg

Dette er vår minste KC-rigg.

8911 KC-rigg
8911 KC-rigg

Godt egnet til de tøffeste oppdragene våre.

8905 Carrier
8905 Carrier

Bindeleddet mellom riggene og lagerplassen.