Her skal vi pele ned 32 meter lange peler som skal sørge for at bygget står støtt.
Solon Vest er byggherre for 71 flotte leiligheter.
Vi er stolt leverandør som får være en del av dette.
(Foto: Fotobim)