Peling av promenade – Indre Vågen, Sandnes
Seabrokers Entreprenør Service AS har fått bestilling på utførelse av pelearbeidene i forbindelse med forlengelse av promenaden i Indre Vågen, Sandnes. Vi skal her slå ca 500m med 400mm stålrørspeler og jobben utføres med vår Junttan PM 23 rekkeviddemaskin. Her er antatt oppstart uke 11 og vi takker Birken & Co A/S for oppdraget!

 

Stålkjernepeling –  Stovner senter, Oslo.
Seabrokers Entreprenør Service har fått bestilling på stålkjernepeling i forbindelse med ombygging og påbygging av Stovner senter, Oslo.  Veidekke Entreprenør skal bygge om og bygge på eksisterende senter, hvor byggherre er Sektor Gruppen. Seabrokers Entreprenør Service AS her i den forbindelse fått bestilling på utførelse av ca 900 meter med stålkjernepeling i dimensjoner fra 90-150mm. Oppstart boring er i uke 8 og vi takker for oppdraget!

 

Energiboring – Eidsvoldsgt 36, Sandnes.
Seabrokers Entreprenør Service AS har fått bestilling på boring av 2 stk energibrønner av Ullandhaug Invest i Eidsvollsgaten 36 i Sandnes. Her skal vi bore 2x200m energibrønner i utfordrende grunnforhold med ca 80m ned til fjell. Vi legger derfor opp til  boring med 6,5 tommers rør, slik at vi har muligheten til å gå videre med 4 toms, dersom grunnforholdene er for tøffe. Vi takker Ullandhaug Invest for oppdraget!

 

Stålkjernepeling av tilbygg –  Orre barnehage, Orre
Seabrokers Entreprenør Service har fått bestilling på fundamentering av tilbygg til barnehage på Orre, av Gann Tre AS. Dette tilbygget skal fundamenters med ca 50stk stålkjernepeler a 70mm og oppstart er ila mars. Takker Gann Tre for oppdraget!

 

Energiboring – Lausåsvegen, Sandnes
Seabrokers Entreprenør Service har fått bestilling på boring av 1x200m energibrønn i Sandnes, av Rørlegger Gunnar Larsen A/S. Vi takker for oppdraget!