Peling for Karmsund Havnevesen – Haugesund.

Seabrokers Entreprenør Service har fått bestilling på utførelse av pelearbeidene for nybygget til Karmsund Havnesvesen på Killingøy øst. Det skal på dette prosjektet bores og monteres 2200m/65pkt med stålkjernepeler og oppstart her er satt til uke 12. Vi takker for oppdraget!  Les mer om prosjektet her

 

Peling av ny Kaipir – Bremnes, Bømlo.

Seabrokers Entreprenør Service AS har fått bestilling på pelingen for en ny Kaipir til Bremnes Seashore, på Bømlo. Dette er en liten pelejobb, der vi skal bore og levere 3 stk 120mm stålkjernepeler og vi takker Veidekke for oppdraget, du kan lese mer om her. Oppstart er satt til uke 16.

 

Peling av leilighetsprosjektet Ankeret trinn II, Drammen.

Dette er et leilighetsprosjekt i Drammen der vi hadde pelearbeidene for Ankeret trinn I i 2014 og som vi nå har fått bestilling på neste trinn, av Betonmast Bygg. Vi skal på dette prosjektet bore og montere ca 700m med 70/90mm stålkjernepeler. Vi takker Betonmast for tillitten og ser frem til et fortsatt godt samarbeid. Mer om prosjektet her

 

Spunting av undergang, Sara Bergesgt. Stavanger.

Stavanger kommune skal bygge ny undergang under Fv44 ved Sara Berges gate på Hinna, hvor deler av undergangen vil bli liggende under grunnvannet. Byggegropen må dermed utføres som et vanntett trau og Seabrokers Entreprenør Services AS har fått bestilling på spuntearbeidene av Nordbø Maskin.
Vi skal her levere innramming med totalt 1880m2 spunt, som vi skal vibrere ned med vår Liebherr LRB 155 spuntemaskin. Antatt oppstart er uke 15 og vi takker Nordbø Maskin for oppdraget.

 

Stagboring, Kvartal 42 –  Kristiansand.

På dette prosjektet har vi fått i oppdrag av BRG Entreprenør og bore 7 stk oppdriftsstag gjennom bunnplaten på Kvartal 42. Her skal vi heise riggen inn i tomten, stå på dekke over kjeller og bore/injisere stagene fra dette nivået. Oppstart er uke 11 og vi takker for oppdraget! Les mer her

 

Peling av  Kongevold Bru – Gyland, Flekkefjord.

Seabrokers Entreprenør Service AS har fra Holm A/S fått bestilling på ramming av 8 stk betongpeler a 20m, for utvidelse av Kongevold bru, på Gyland. Jobben utføres i uke 10 og vi takker for oppdraget!