• Ekeberg Fri-idrettshall, Oslo – Vi fikk for 3 uker siden bestilling på utførelse av pelearbeidene for ny Fri-idrettshall på Ekeberg, av Veidekke AS. Pelearbeidene skal utføres med rammede peler og det skal her slås  ca 400m med RR peler.  Vi takker Veidekke for oppdraget.
  • Framnesveien  G/S-vei. – Sandefjord. Vi har også fått bestilling av stålkjernepeling for ny G/S vei på Framnes, av Bjørn & Øyvind Tveter A/S. Jobben skal utføres med borede stålkjernepeler og det er Ca 900m med 90mm og antatt oppstart er uke 16. Vi takker Bjørn & Øyvind Tveter AS for oppdraget!!
  • Noretyl Rafnes – Stathelle –  Vi fikk for 2 uker siden bestilling på utførelse av stålkjernepelingen for en tank på Noretyl i Bamble kommune, av Veidekke Entreprenør  Porsrunn. Jobben skal utføres med Ca 600m med 150mm stålkjernepeler og oppstart er satt til uke17/18. Vi takker Veidekke Entreprenør for oppdraget!
  • Gladengveien – Trinn 3-4, Oslo – Vi fikk i forrige uke bestilling på pelearbeidene for de neste byggetrinnene på Gladengveien, av Veidekke AS. Vi er i dag i gang med trinn 1-2, så  fortsettelsen av prosjektet kommer i gang  til høsten. Det skal her utføres ca 3000m stålkjernepeler, i varierende dimensjoner og vi takker Veidekke A/S for tilliten!! Se egen artikkel om prosjektet her
  • Hinna Park NB 4-2 – Vi har også fått bestilling av pelearbeidene for det neste bygget til Hinna Park, av Kruse Smith AS. Dette er et flott kontorbygg på ca 18000 m2, som skal fundamenteres med ca 2000m stålkjernepeler i dimensjoner fra 150-220mm, med en oppstart rett etter påske. Vi takker Kruse Smith AS for oppdraget!!
  • Hovetomten AS – Sandnes.: Vi fikk i forrige uke bestilling på spunt og stagarbeider for et nytt kontor/butikk bygg i Sandnes, av Hovetomten AS v/ Michael Mæland. Det skal her etableres en stagforankret støttevegg i ca 160m lengde som permanent sikring av skråning opp mot E39. Det skal her rammes ca 3700m2 med permanent spuntvegg, som skal sikres med ca 140 løsmassestag. Antatt oppstart her er uke 17 og vi takker for oppdraget!
  • Studentboliger – Sandnes: Vi fikk i forrige uke bestilling på spunting før utgraving for nye studentboliger i Sandnes, av Jærentreprenør AS. Her skal de rammes ca 500m2 spunt og denne jobben utføres med vår gravemaskin m/vibro. Vi takker Jærentreprenør for oppdraget!
  • Forussletta Sandnes – Vi fikk i forrige uke bestilling på  Boring for støyskjerm, av Rygg Maskin. Her skal det bores ca 260 stk PE 280 plastrør og antatt oppstart på denne jobben er uke 18 . Vi takker Rygg Maskin for oppdraget!