Seabrokers Entreprenør Service har den siste tiden fått flere spennende oppdrag for våre kunder.

 

Jaktodden, Kristiansand
Vi har siden sist fått bestilling på pelearbeidene for Jaktodden i Søgne, av Skanska AS. Her skal vi levere en 20m lang stag forankret spuntvegg og boren/montere ca 300m med stålkjernepeler. Vi takker skanska for oppdraget og ser frem til et godt samarbeid på byggeplass. Se mer om prosjektet her: http://jaktodden.no/leiligheter/

 

Litlaberget, Sola Kommune
-Boring for støyskjerm – Litlaberget, Sola kommune. Videre så har vi fått oppdraget med boring av ca 300 stk PE 280 rør for støyskjermer på prosjektet Litlaberget, av Rygg Maskin. Jobben starter i uke 7 og vi takker Rygg Maskin for oppdraget. Se mer om Litlaberget her: http://litlaberget.no/category/prosjekter/

 

Kjempeholen, Sandnes
Vi har fått  bestilling på boring av energibrønner for Kjempeholen 1-3, av Kruse Smith A/S. Jobben som skal utføres er boring av 6 stk energi brønner på 170meter pr. brønn, og oppstart her er i uke 7.  Vi takker Kruse Smith  A/S  for oppdraget. Se mer om prosjektet her: http://www.boliga.no/map.aspx?id=3595008