400 KVADRATMETER SPUNTEGROP FOR NYE VÅGEN AVLØPSPUMPESTASJON I SANDNES

Her har vi fått bestilling av Kruse Smith AS på spunting av en 20×20 meter grop med 25 meter lange spuntåler, for bygging av en ny pumpestasjon til IVAR.Det skal graves 8 meter ned i bakken, så her blir det i tillegg til spunting, flere lag med avstiving ifm etappevis utgraving. Jobben skal starte i uke 43/44 og vi utfører den med vår Liebherr spuntemaskin. Vi takker Kruse Smith for oppdraget og ser frem til et godt samarbeid på byggeplass!

Sjekk ut Liebherr spuntemaskinen her

 

FUNDAMENTERING AV NYBYGG FOR TTI PÅ FOSS EIKELAND I SANDNES

Her har vi fått oppdraget med fundamentering for nybygg til Truck & Trailer, av Block Berge Bygg AS. Vi skal på dette prosjektet levere og bore ca 900meter med RD 170 peler og jobben utføres med en av våre Nemek 1130 TST 6 metersrigger. Antatt oppstart er uke 43 og vi takker Block Berge Bygg for oppdraget! Les mer om Nemek boreriggen her!

 

BORING AV RØR FOR STØYSKJERM FV 505 SKJÆVELAND – FOSS EIKELAND, SANDNED

På dette prosjektet har vi fått bestilling på boring av 315mm rør til støyskjerm ifm bygging av ny bro for FV 505, av Bjelland AS. Jobben utføres med en av våre Nemek 814 TST rigger og antatt oppstart er uke 45. Les mer om Nemek814 TSTriggene her. 

Vi takker Bjelland AS for oppdraget!

 

FORANKRING OG BORING AV VEGG PÅ FRITZ C. RIEBERSVEI, BERGEN

Dette er en jobb på SVV prosjektet E39 Svegatjørn-Rådal, der vi har fått bestilling på rørspunting av Implenia A/S. Her skal det bores en 180 meter lang vegg med 273mm rør, som skal forankres med bjelker /  lissestag i fjell som en sikring før utgraving mot eksisterende vei. Jobben skal starte ca uke 50-51 og utføres med borerigger type Nemek 1130TST. Vi takker Implenia for videre tillit i K11 prosjektet og ser frem til å komme i gang!

 

FUNDAMENTERING AV ÅRSVOLL FLERBRUKSHALL – OSLO

På dette prosjektet så skal vi utføre fundamenteringen for en ny hall på Årvoll og denne jobben skal utføres for HENT avd øst. Det skal  her leveres og bores ca 750 meter med stålkjernepeler fra 90-110mm.  Antatt oppstart er uke 42 og vi takker HENT AS for oppdraget! Vi benytter her en av våre Nemek 510TS borerigger, les mer om disse her.

 

FUNDAMENTERING AV NYBYGG FOR DRYTECH I TROMSØ

Dette er et nybygg til Drytech as i Tromsø, der vi skal utføre fundamenteringsarbeidene for Block Berge Bygg AS. Nybygget skal peles med ca 250stk stålkjernepeler a ca 8m, så her blir det boring og montering i 5-6 uker med oppstart på jobben  i uke 42. Jobben utføres med Nemek 1130TST og Manitou 2150. Vi takker Block Berge Bygg for nok et reiseoppdrag og ser frem til et godt samarbeid på byggeplass!

 

FUNDAMENTERING AV LEILIGHETSPROSJEKT SAGA TERRASSE PÅ JESSHEIM

Dette er et stort leilighetsprosjekt på Jessheim som skal bygges av Ø.M. Fjeld AS. Vi har her fått oppdraget med å fundamentering av bygget og det skal bores og monteres ca 6000 meter med stålkjernepeler i variernden dimensjoner. Vi skal her inn med 2 stk Nemek 1130 TST 6m rigger og antatt oppstart her er uke 46. Vi takker Ø.M. Fjeld AS for oppdraget og ser frem til et godt samarbeid i prosjektet!