Havnespeilet AS i Sandnes.
Her er vi nå i gang med å slå 35M betongpeler for Masiv AS. Vår kraftige Junttan PM18 pelemaskin står for jobben, hvor det skal slås 195 punkter à 35 meter. Det gir totalt 6,8 kilometer betongpeler, eller nærmere bestemt 6825 meter betongpeler. I tillegg skal vi i Havnespeilet i gang med forboring gjennom fylling med 508mm foringsrør. Her skal vår nye Nemek1130 borerigg inn å vise sin kraft og sine egenskaper.

Siloanlegg for Fiskå Mølle AS  på Tau.
Her skal vi bruke vår Comacchio minirigg, som kan gå inn i bygninger til å gå inn i eksisterende bygningsmasse og montere stålkjerner innvendig, for et Tankanlegg på Tau. Boringen ble ferdigstilt i forrige uke, og maskinen er nå i gang og monterer ferdig stålkjernene denne uken

Fundamentering ny Rema 1000, Jørpeland
På Jørpeland skal vi bore og montere ca 460 meter 90mm stålkjernepeler for for Strand bygg. Oppstart er uke 42.

Stor betongpelejobb – Bilsentrum på Forus.
Seabrokers Entreprenør Service har fått en sjeldent stor betongpelejobb av det nye Bilsentrum som skal bygges på Forus av Block Berge Bygg AS. I dette prosjektet skal det peles 40.000 meter ; 4 mil med betongpeler av typen P270MA. Oppstart er i uke 44 og vi kommer til å kjøre 2-3 pelemaskiner på denne jobben.

Boring av støyskjerm – Oceaneering, Forus
For Oceaneerings nybygg på Forus har vi fått i jobb av VS24 å bore ned 180 stk  PE rør på 1,5 meter. Denne jobben startet i forrige uke, og utføres med Nemek810 boremaskin

Peling for høytlager  – Lindum i Drammen
For ARBO Entreprenør i Drammen har vi fått i oppdrag å bore og montere ca 600 meter med 70/90mm stålkjernepeler. Antatt oppstart for prosjektet er ike 43/ 44

 

Seabrokers Entreprenør Service/ Holt Risa takker alle respektive oppdragsgivere for oppdragene, og ser frem til godt samarbeid på byggeplassen.