Seabrokers Entreprenør Service AS / Holt Risa har den siste tiden fått tilslag på en rekke jobber. Her følger en liste over de spennende oppdragene vi skal i gang med fremover

 

SPUNTARBEID PÅ SLIPPEN I MANDAL
Her har vi fått i oppdrag å spunte for utbygning av leiligheter for leilighetsprosjektet Slippen i Mandal for HAG anlegg AS. Jobben har oppstart i uke 45, og utføres med vår flunkende nye Volvo 380 med movax resonansfritt vibrolodd, som er den eneste i sitt slag i Norge. Seabrokers Entreprenør Service AS / Holt Risa takker HAG anlegg AS for tillitten og ser frem til godt samarbeid på byggeplassen

 

STÅLKJERNEPELING RANDABERG MARINE AS
Seabrokers Entreprenør Service AS / Holt Risa har her fått i oppdrag å fundamentere 400 løpemeter med stålkjernepeler for utbygning av nytt varemottak og lagerhall for Randaberg Marine AS. Vi har fått oppdraget som har oppstart i uke 48 av Kolnes maskin, og takker med dette for tilliten, og ser frem til godt samarbeid på byggeplassen. Denne jobben skal utføres med vår NEMEK 407TS

 

ENERGIBORING FOR EMMAUS BARNEHAGE, STAVANGER
Vi har her fått i oppdrag å bore 3 energibrønner à 250 meter med kopling inn til teknisk rom for Emmaus barnehage i Stavanger. Oppstart er i uke 47, og vi skal bruke en av våre NEMEK 407TS maskiner. Seabrokers Entreprenør Service AS / Holt Risa takker Emmaus Barnehage for tilliten, og ser frem til  å bore 3 effektive energibrønner som kan dekke hele barnehagens oppvarmingsbehov.

 

FUNDAMENTERING AV STØTTEMUR PÅ SIREVÅG FOR HÅ KOMMUNE
Seabrokers Entreprenør Service AS / Holt Risa har her fått i oppdrag å bore 19 stk stålkjernepeler på tilsammen180 meter lengde som fundamentering på Sirevåg av SV Betong AS.  Jobben ble i gangsatt i uke 44 og vi håper på fortsatt godt samarbeid på byggeplassen! Vi takker med dette SV Betong AS for tilliten, denne jobben vil bli utført av en av våre NEMEK 810TST

 

FUNDAMENTERING AV LAGERBYGG, HORTEN INDUSTRIPARK
Vi har i Horten fått i oppdrag å sette ca 330 løpemeter stålkjernepeler som fundament for et tilbygg på en lagerhall i Horten Industripark. Vi har fått oppdraget av Veidekke Telemark/ Vestfold. Oppdraget starter denne uken, og vi ser frem til godt samarbeid på byggeplass, og benytter anledningen til å takke Veidekke Telemark/ Vestfold for tilliten. Seabrokers Entreprenør Service AS / Holt Risa setter inn en av våre NEMEK 510 borerigger på denne jobben.

 

FUNDAMENTERING/ REFUNDAMENTERING AV YOUNGSKVARTALET, OSLO
Seabrokers Entreprenør Service AS / Holt Risa har her fått tilslag på en stor og spennende jobb av Veidekke Oslo. 3 gamle verneverdige murgårder fra 1861-1874 skal refundamenteres for så å settes i stand av Veidekke Oslo. For oss er dette en spennende og utfordrende jobb hvor vi får vist vår kompetanse innen refundamentering. Det skal benyttes 2 stk minirigger som kan gå inn i kjelleren på eksisterende bygningsmasse og bore 3200 løpemeter Ø90mm for refundamentering i tillegg til 2200 løpemeter utvendig som fundament for nybygg. Seabrokers Entreprenør Service AS / Holt Risa takker Veidekke Oslo for oppdraget og ser frem til godt samarbeid på byggeplassen når jobben igangsettes i Januar 2016

 

SPUNTING AV LASTELOMME FOR YARA I PORSGRUNN
Seabrokers Entreprenør Service AS / Holt Risa har fått i oppdrag å spunte en lastelomme for Yara. Man skal sette 225 kvadratmeter med flatspunt, samt bore 4 stk stålkjernepeler Ø100mm. Oppdraget er gitt av BIS – Porsgrunn, og har planlagt oppstart uke 46. Oppdraget utføres med vår helt nye Volvo 380 med Movax resonansfritt vibrolodd, samt en av våre NEMEK 510TS borerigger. Vi ser frem til godt samarbeid på byggeplassen, og takker BIS Porsgrunn for tilliten.

 

FUNDAMENTERING MED STÅLKJERNEPELER AV CN SILO/ KULVERT FOR YARA BAMBOO
Vi har av Veidekke Telemark/ Vestfold fått i oppdrag å sette 30 punkt stålkjerner, totalt 270 løpemeter for bygging av CN Silo/ kulvert for Yara Bamboo. Oppdraget har oppstart uke 48 og skal utføres av en av våre NEMEK 510 borerigger. Seabrokers Entreprenør Service AS / Holt Risa takker Veidekke Telemark/ Vestfold for tilliten og ser frem til godt samarbeid på byggeplassen

 

FUNDAMENTERING AV FABRIKK FOR BIOMAR, KARMØY
Seabrokers Entreprenør Service AS / Holt Risa har fått i oppdrag å fundamentere med stålkjernepeler for ny fabrikk for Biomar AS på Karmøy. Vi har fått oppdraget av Kruse Smith Entreprenør AS, og oppdraget omfatter 510 løpemeter med 120 mm stålkjernepeler. Fundamenteringsjobben har oppstart i uke 50, og vi setter inn en av vårr NEMEK 814TS boremaskiner på jobben. Vi takker Kruse Smith Entreprenør AS for oppdraget, og ser frem til godt samarbeid på byggeplassen.

 

FUNDAMENTERING AV GRANLY SKOLE, HORTEN
Vi har, av Hent AS fått i oppdrag å fundamentere for ny Granly Skole i Horten. Oppstart var uke 44, og skolen, som skal ha plass til 580 elever, 80 ansatte og 280 SFO bran skal stå klar til skolestart 2017. Dette er et prosjekt på over 9400 kvadratmeter, og Seabrokers Entreprenør Service AS / Holt Risas jobb består i peling av 4000 løpemeter betongpeler. Vi takker med dette Hent AS for oppdraget og ser frem til godt samarbeid på arbeidsplassen. Fundamenteringsjobben utføres av vår kombinasjonsmaskin Liebherr LRB. Les mer om Granly skole her

 

FUNDAMENTERING MED BETONGPELER FOR RUSTAD, SANDEFJORD
Seabrokers Entreprenør Service AS / Holt Risa har fått i oppdrag å fundamentere med 86 punkter friksjonspeler, totalt 3870 løpemeter betongpeler av type P230NA for Rustad i Sandefjord. Oppdragsgiver er Arealbygg AS, og oppstart er uke 46. Vi takker Arealbygg AS for tilliten og ser frem til godt samarbeid på byggeplass. Denne jobben skal utføres av vår Banut 550 pelemaskin.

 

BORING AV RØRSPUNT FOR HÅ KOMMUNE, NÆRBØ
Vi har her fått i oppdrag å bore rørspunt for Hå Kommune på Nærbø. Oppdragsgiver er Erik Håland Maskin AS, og prosjektet er allerede i gang. Vi takker Erik Håland Maskin AS for tilliten, og håper på fortsatt godt samarbeid. Seabrokers Entreprenør Service AS / Holt Risa brukte en av våre NEMEK 814 borerigger på dette oppdraget.

 

FUNDAMENTERING FOR NYE HARESTAD SKOLE, RANDABERG
Seabrokers Entreprenør Service AS / Holt Risa har her fått i oppdrag å fundamentere med ståkjernepeler for ny skole på Randaberg. Vi skal benytte en av våre NEMEK 407 borerigger til å bore 78 punkter på tilsammen 480 løpemeter. Vi takker SV Betong AS for oppdraget og ser frem til fortsatt godt samarbeid

 

FUNDAMENTERING AV HOLMEN SVØMMEHALL, ASKER KOMMUNE
Vi skal her bore stålkjernepeler for ny svømmehall i Asker kommune. En stor jobb hvor vi setter 2 boremaskiner, en NEMEK 1130 og en NEMEK 810TS på jobben vi ble tildelt av Trio Entreprenør AS. Denne store fundamenteringsjobben er allerede i gang, og det skal bores totalt 3100 løpemeter med Ø90/130mm stålkjernepeler. Seabrokers Entreprenør Service AS / Holt Risa takker Trio Entreprenør AS for oppdraget, og ser frem til godt samarbeid på byggeplassen.

 

FUNDAMENTERING AV POLITIGÅRDEN, GRIMSTAD KOMMUNE
Seabrokers Entreprenør Service AS / Holt Risa har fått i oppdrag å bore stålkjernepeler for Politigården i Grimstad Kommune. Oppdraget er tildelt av BRG AS, og vil bli utført med en av våre NEMEK 510 borerigger. Vi  takker BRG AS for tilliten, og ser frem til positivt samarbeid på byggeplassen.

 

FUNDAMENTERING AV HERTUG GUTTORMSGATE, TØNSBERG
Vi har her fått i oppdrag å bore 36 punkter med stålkjernepeler som skal rammes med 700 kvadratmeter stålspunt. Dette oppdraget skal gjennomføres med vår nye Volvo 380 med ressonansfritt vibrolodd. Seabrokers Entreprenør Service AS / Holt Risa takker Borge & Borge for oppdraget, og ser frem til godt samarbeid på byggeplassen