Spunteoppdraget gjelder ny bro over Hå-elven i Klepp kommune. Vi er ansatt som underleverandør til Risa AS, og skal spunte vanntette kasser for støpning av brukar. Vi er godt over halvveis i spuntejobben som er på ca 900 kvadratmeter spunt. I tillegg skal det monteres sugespisser for å holde kontroll på vannstanden innenfor spunten.