FUNDAMENTERING AV FLYPLASS – STAVANGER LUFTHAVN, SOLA
Her har Seabrokers Entreprenør Service / Holt Risa fått i bestilling å utføre fundamenteringsarbeidene av neste trinn på utvidelsen av Sola Flyplass. Fundamenteringsjobben skal utføres med betongpeler, og det skal leveres og rammes ca 5000 meter. Pelingen starter i uke 11, og Seabrokers Entreprenør Service / Holt Risa takker Vest Betong for oppdraget, og ser frem til godt samarbeid på byggeplassen.

 

BORING AV ENERGIBRØNNER, LEILIGHETSPROSJEKT, SANDNES
Seabrokers Entreprenør Service / Holt Risa har her fått i bestilling å bore energibrønner for oppvarming av Følhusbakken 11 i Sandnes for OBOS. 3 stk energibrønner på 175 meter, skal settes opp som en brønnpark som leverer oppvarmingen for hele leilighetskomplekset. Leveransen er på 3 energibrønner a 175 meter dybde med kollektorer, og er bestilt av Rørlegger Torgersen AS. Seabrokers Entreprenør Service / Holt Risa har stort fokus på energibrønner, og setter stor pris på nok et oppdrag fra Rørlegger Torgesen AS. Oppstart er uke 14/15, og vi takker Rørlegger Torgesen for oppdraget!

 

PELING AV BOLIGPROSJEKT, SANDNES
Her har Seabrokers Entreprenør Service / Holt Risa fått i bestilling å utføre pelearbeidene, basert på bruk av stålkjernepeler for Kruse Smith AS. Vi skal på dette prosjektet levere og montere ca 600 meter med 70/ 120 mm peler. Antatt oppstart er uke 12, og vi takker Kruse Smith for oppdraget.

 

SPUNTING FOR STOR BYGGEGROP PÅ REFSNES GODS – MOSS
Her har Seabrokers Entreprenør Service / Holt Risa fått i oppdrag å utføre spuntearbeidene for en byggegrop. Oppdraget er gitt av Backe Østfold, og vi skal levere/ ramme 2500m2 med spunt type AZ12/19, samt boring av 35 stk MAI 51/76 løsmassestag. Antatt oppstart er uke 18, og vi takker Backe Østfold for oppdraget.

 

STÅLKJERNEPELING AV BRO, FYLKESVEI 47, KVALA – FAGERHEIM
Seabrokers Entreprenør Service / Holt Risa har her fått i oppdrag av Risa AS å utføre stålkjernepelingen i forbindelse med bygging av en bro på fylkesvei 47 på Kvala i Fagerheim. Dette er en jobb med boring av ca 160 m/ 273 mm rør og montering av 180 mm stålkjernepeler. Risa AS har fått prosjektet av Statens Veivesen. Oppstart er uke 14, og vi takker Risa AS for oppdraget og ser frem til godt samarbeid på byggeplassen.

 

PELEARBEIDER FOR STØTTEMUR, HOVSETERHJEMMET I OSLO
Her har Seabrokers Entreprenør Service / Holt Risa fått i bestilling pelearbeidene for en støttemur ved Hovseterhjemmet i Oslo. Oppdraget er tildelt av HENT A/S. Støttemuren skal fundamenteres med stålkjernepeler. Oppstart blir etter avtale med HENT, og vi takker for oppdraget, og ser frem til godt samarbeid på byggeplassen.

 

REFUNDAMENTERING AV MENIGHETSHUS I GRIMSTAD
Her har Seabrokers Entreprenør Service / Holt Risa fått i bestilling av Nordbohus en refundamentering av et eksisterende menighetshus i Grimstad. Dette oppdraget kan utføres grunnet vår spesialrigg Klemm 702 minirigg, som kan gå inn i eksisterende bygningsmasse og bore og montere 7 stk peler innvendig for utvidelse av bygget. Vi takker Nordbohus for oppdraget, og ser frem til godt samarbeid på byggeplass.

 

FUNDAMENTERING AV 4 BOLIGBLOKKER I STØMMEN.
Her har Seabrokers Entreprenør Service / Holt Risa fått i bestilling av Consto Øst å levere /ramme ca 1700 m2 spunt type AZ 12-770, med lissestag og innvendig avstivning. Dette skal danne fundamentet for 4 boligblokker med parkeringskjeller. Antatt oppstart er uke 16, og vi takker Consto Øst for oppdraget.

 

FUNDAMENTERING AV GIGANTPROSJEKT FOR VEIDEKKE ASA I VITAMINVEIEN 11, OSLO
Her har Seabrokers Entreprenør Service / Holt Risa fått i oppdrag å utføre hele fundamenteringen for et gigantprosjekt i Oslo. Dette er et prosjekt for Veidekke ASA der de skal i gang med et milliardoppdrag for Thon Storo ANS, som blant annet omfatter bygging av hotel, boligblokker, næringsbygg etc… Her har vi fått tilliten med å sørge for at bygningsmassen står godt forankret i fjell og skal her utføre følgende:
Stålkjernepeler ca 3900m – Rørspunt ca 1500m – Spunt AZ17-700, AZ 18-700, AZ 25-700 ca 2700m2. Dybler i spunt – 70stk. Stag: Lissestag 8×0,6 – 3700m / 231stk.
Oppstart av spunting er satt til uke 16 og da skal vi slå ca 700m2, mens resten av prosjektet starter i august.
Vi takker Veidekke for oppdraget og ser frem til et godt samarbeid i prosjektet! Les mer om prosjektet her http://www.bygg.no/article/1264558

 

SIKRING AV EKSISTERENDE BETONGVEGG I SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE, KLOSTERØYA
Her har Seabrokers Entreprenør Service / Holt Risa fått i bestilling av Skanska avd. Telemark å utføre sikringsarbeidene av en eksisterende betongvegg. Vi skal i dette prosjektet bore 23 stk Ischebeck stag type 40/16 med antatt oppstart uke 14. Vi takker Skanska Telemark for oppdraget, og ser frem til godt samarbeid på byggeplassen.

 

PELING AV ARENA BOLIG I SANDEFJORD
Seabrokers Entreprenør Service / Holt Risa har her fått i oppdrag å levere pelearbeidene for et boligprosjekt for Veidekke ASA. Pelearbeidene skal utføres med stålkjernepeler, og leveringen består av ca 1900 m med 90/ 120/ 150 mm peler. Antatt oppstart er uke 14/15 og vi takker Veidekke ASA for oppdraget!

 

God Påske!!