Stålkjernepeling av Hovseterhjemmet i Oslo
Seabrokers Entreprenør Service har fått i oppdrag å sette stålkjernepeler diverse typer, 720 løpemeter fordelt på  133 punkter. Jobben ble bestilt av HENT AS, og har meget  stram fremdrift. Seabrokers Entreprenør Service – Holt Risa starter opp på oppdraget med 2stk borerigger, i uke 31.  Seabrokers Entreprenør Service takker Hent AS for oppdraget, og ser frem mot godt samarbeid på byggeplassen. Les mer om oppdraget her (ekstern lenke)

 

Stålkjernepeling Tysnes Kommune
Seabrokers Entreprenør Service har fått i oppdrag å montere 240 meter stålkjernepeler for Tysnes kommune. Jobben ble bestilt av Castor Entreprenør, og vi takker for oppdraget, og ser frem til godt samarbeid på byggeplassen.

 

Fundamentering av Barbu Brygge i Arendal
Seabrokers Entreprenør Service har fått i oppdrag å fundamentere for leilighetsprosjektet Barbu Brygge i Arendal. Vi har her fått i bestilling av J. Ugland Entreprenør AS å levere og slå ca 300 meter stålrørspeler fra lekter, samt bore/ montere 200 meter stålkjernepeler på land. Seabrokers Entreprenør Service – Holt Risa takker J. Ugland Entreprenør for oppdraget, og ser frem til godt samarbeid på byggeplass.

 

Fundamentering av Luhr Skole og Framtia Barnehage i Lørenskog
Seabrokers Entreprenør Service AS har fått i oppdrag å sette 1700 løpemeter stålkjernepeler for Luhr Skole og Framtia Barnehage i Lørenskog.  Denne bestillingen har vi også fått av Hent AS, og arbeidene på denne jobben igangsettes direkte etter at arbeidet med Hovseterhjemmet er ferdigstilt. Vi takker Hent AS for oppdraget, og ser frem til godt samarbeid på byggeplassene. Les mer om prosjektet her

 

Energibrønnpark Sandnes Brannstasjon, Sandnes
Seabrokers Entreprenør Service har fått i oppdrag å bore en komplett brønnpark for Sandnes Brannstasjon. Vi skal her bore 34 stk energibrønner à 210 meter, samt levere og montere preisolerte kollekterslanger til samlekummer, og videre frem til teknisk rom. Denne bestillingen har vi fått fra RISA AS, og er den største brønnparken vi boret. VI takker RISA AS for oppdraget, og ser frem til godt samarbeid på byggeplass. Les mer om byggingen av Sandnes Brannstasjon her

 

Fundamentering av Kvinesdal Svømmehall, Kvinesdal
Seabrokers Entreprenør Service har fått i oppdrag å fundamentere med pelearbeider for ny svømmehall i Kvinesdal. Vi har fått bestillingen av BRG AS, og arbeidet ble startet i slutten av Juni. Jobben består av levering og ramming av ca 5000m med P 270 betongpeler, med lengder på pelepunktene opp mot 50-60meter. Vi takker BRG for oppdraget, og ser frem til fortsatt godt samarbeid på byggeplassen. Les mer om svømmehallen her

 

Fundamentering av Marnar Brygge, i Mandal.
Seabrokers Entreprenør Service har fått i oppdrag å pele 648 løpemeter for Marnar Brygge, et leilighetsprosjekt i Mandal som bygges av Skanska AS. Skanska AS har gitt oss i oppdrag å pele 648 løpemeter med Betongpeling, P 270 MA 648 lm, med oppstart i uke 35. Vi takker  Skanska for oppdraget, og ser frem til godt samarbeid på byggeplassen. Les mer om Marnar Brygge her

 

Boring for Støyskjerm, E39 Hove, Sandnes
Seabrokers Entreprenør Service har her fått bestilling på boring for støyskjerm, av Fas AS. Vi skal på dette prosjektet bore 721 punkter med PE plastrør, med oppstart i uke 34. Vi takker Fas for oppdraget, og ser frem til godt samarbeid på byggeplassen. Les mer om den nye bruen og støyskjermingen her

 

Pelearbeider for BambooP/CN Porsgrunn
Seabrokers Entreprenør Service har fått en stor pelejobb på Herøya i Porsgrunn. Har har vi fått bestilling på pelearbeidene av Bilfinger Industrial Services. Her skal vi levere og bore for ca 500meter med 120/150mm stålkjernepeler, der oppstart er satt til uke 35/36. Vi takker Bilfinger for oppdraget, og ser frem til godt samarbeid på byggeplassen.

 

Fundamentering av tilbygg Toy`s R us på Forus. 
Seabrokers Entreprenør Service har fått et nytt prosjekt for Block Berge Bygg AS. Block Berge har fått bestilling på tilbygg på Toy`s R us, på Forus. Vi skal på dette prosjektet bore og montere ca 250 meter med 70-100mm stålkjernepeler. Antatt oppstart er uke 32/33 og vi takker for oppdraget, og ser frem til godt samarbeid på byggeplassen.

 

Fundamentering av nytt bussanlegg for Nordjæren, Forus
Seabrokers Entreprenør Service har fått bestilling på utførelse av fundamenteringsarbeidene på nytt bussanlegg for NordJæren. Vi har fått oppdraget av Masiv AS som skal bygge et nytt stort bussanlegg for hele Nord Jæren, som skal fundamenteres med en kombinasjon av betongpeler og stålkjernepeler. Prosjektet har stram fremdrift og vi skal starte med betongpelingen i uke 31/32. Antatt mengde som skal produseres er: Betongpeler P 270 MA ca 5000m og Stålkjernepeler: Ø 100mm ca 3000m. Seabrokers Entreprenør Service setter 2 Pelemaskiner på oppdraget fra oppstart, og takker Masiv AS for oppdraget og ser frem til et godt samarbeid og god fremdrift på byggeplass.

 

Fundamentering Tingsakerbakken, Lillesand
Seabrokers Entreprenør Service har fått bestilling på boring og montering av ca 350 meter med 90 mm stålkjernepeler av Vavik og Tønnesen i Lillesand. Oppstart på oppdraget er i September, og vi takker Vavik og Tønnesen for oppdraget, og ser frem til godt samarbeid på byggeplassen.

 

Fundamentering Solbråveien, Asker
Seabrokers Entreprenør Service har fått i oppdrag å montere stålkernepeler på Solbråveien i Asker. Vi har fått bestillingen av Østlandet Brønn & Energiboring, og vi takker for oppdraget, og ser frem til godt samarbeid på byggeplassen. Oppstart 24 August, 2015

 

Undergang Sara Berges Gate, Stavanger
Seabrokers Entreprenør Service skal nå i uke 32 i gang med jobben med fundamentering av ny undergang i Sara Berges Gate i Stavanger. Denne jobben fikk vi bestilling på av Nordbø maskin i Mars, og det skal rammes 1880 kvm med spunt. Takker Nordbø Maskin for oppdraget og ser frem til godt samarbeid på byggeplassen!