Seabrokers Fundamentering har lenge sett behovet for en solid norsk tilbyder av jet-peling. Det er en fundamenteringsløsning som er mye brukt i utlandet, og hvor vi tror det er et voksende marked også i Norge. I mange prosjekt vil jet-peling være en meget rasjonell og effektiv løsning, og da er det naturlig at vi kan tilby det som en løsning.

Vi har over tid jobbet for å få en god løsning for dette, og sammen med italienske Dolomiti Rocce oppretter vi nå et nytt selskap – Seabrokers Dolomiti AS. Derved kan Seabrokers levere et stadig bredere tilbud innen fundamenteringsmarkedet. Gjennom Seabrokers Dolomiti har vi tilgang på erfarne folk og godt utstyr slik at vi sammen med vår kompetanse innen det norske markedet og grunnforhold umiddelbart kan tilby tjenester innen jet-peling.

Dolomiti Rocce er et selskap med lang erfaring fra viktige segment i fundamenteringsbransjen, både i Norge og ute i Europa. Med sin base i Italia tar de med seg kompetanse og erfaring som er verdifull i det norske markedet. De komplementerer oss på en utmerket måte, og vi fått et sterkt og tillitsfullt samarbeid. Vi er glade for at de blir med oss i en felles investering hvor våre samlede krefter vil kunne posisjonere oss som en av de solide aktørene i bransjen

Vi startet allerede i fjor høst å rekruttere flinke folk med erfaring fra sektoren, og derfor møter vi nå markedet med god inngangsfart. Gjennom denne satsingen kan vi også levere spesialisttjenester innen alt fra injeksjon og bergsikring til retningsstyrt boring og vannhammere. Selskapet vil være samlokalisert med Seabrokers Fundamentering, og gjør at vi kan konkurrere om stadig mer sammensatte kontrakter. Vårt felles selskap vil være oppe og gå på sensommeren, men allerede nå har vi vunnet vår første kontrakt og har mange potensielle prosjekt på blokka!

Utrolig kjekt å få til dette samarbeidet og ser frem til å tilby en moderne måte å fundamentere på i det norske/ nordiske markedet!