Prosjektet har parkeringskjeller under terreng, med overliggende utomhus i bakgård og 3 byggningsvolumer inntil hverandre beliggende mot Kirkegata.  Byggene består av 3 – 6 etasjer, med 2 stk tekniske rom på tak.

Seabrokers Fundamentering sin jobb vil bestå i å spunte rundt Byggegrop for parkeringskjeller, som utgjør ca. 2250 m² med AZ spunt.

På grunn av bløte grunnforhold, og over 40 meter dybde til fjell, skal byggene fundamenteres på peler. Her skal vi bore 3750m med RDs peler i dimensjoner fra Ø140/10mm til  Ø220/12,5mm, samt ca. 400m med Stålkjerner dim  Ø150 og Ø180mm. Dette er fordelt på over 100 stk. peler.

Vi takker AS Betongbygg for tilliten og ser frem til nok ett godt samarbeid.