Her er det bestilling på rørspunt, rørvegg, puter, stag, stålkjerner og støyskjerm.
Vi ser frem til snarlig oppstart og takker Stangeland Maskin for oppdraget.