IVAR – rørvegg – Ventilkammer, Engjelsvåg

Boring av rørvegg for nytt Ventilkammer for IVAR  –  Vi har boret 61 stk Ø273×6,3mm  a` 12m ned i løsmasser. Det skal sveises på Unp bjelker som «puter» for deretter å bore forankringsstag for avstivning av vegg.

Vi takker Jærentreprenør for bestillingen.

 

Utvidelse Maskinveien, Stavanger

Her skal det opp et tilbygg, til eksisterende bygning i Maskinveien 4 på Forus, Stavanger. Grunnflate for det nye tilbygget blir ca. 750 m² og skal oppføres med 1 – 2 etasjer. Her skal vi ramme ned ca. 36 stk spissbærende betong pel P270MA

Vi takker Sunde Estate As for bestillingen.

 

Støyskjerm

3 prosjekter som består av å bore fundament for Støyskjerm Ev 39, Auglend, Nesbuveien og ved E39 ved kvadrat. Samt pumpe kum på Forusbeen.

Vi takker Risa for bestillingen.

 

Kai G1 – Sirevåg Havn

Boring for Ny Kai, 10 stk. stålkjerner i ulike dimensjoner. Her står vi med minirigg på eksisterende kai og borer igjennom kai dekket.  Deretter monterer vi stålkjerner og knekkavstivere.

Vi takker Vestbetong for bestillingen.

 

ARK Site 4016 – Åsen, Stavange

Her skal det spuntes inntil eksis bygg og det skal opp innvendig avstivning. Det skal også bores Ø406 stålrørspeler.

Vi takker Kruse Smith for bestillingen.

 

Trafo – Jorenholmen, Stavanger.

Jorenholmen, Stavanger, Her skal det bores 11 stk stålkjerner Ø120mm for Ny Trafo stasjon. Skal blant annet forsyne ny Elektrisk ferje.

Vi takker Vestbetong for bestillingen.

 

Vi takker våre kunder for tilliten og for mange spennende oppdrag.