Seabrokers Entreprenør Service / Holt Risa jobber hele tiden for å levere best mulig tjenester og løsninger for sine kunder. Dette gir resultater, og man har fått bestilling på følgende jobber for begynnelsen på 2016

 

FORSTERKNING AV KAIANLEGG PÅ HOVLAND I EGERSUND
Seabrokers Entreprenør Service / Holt Risa har fått bestilling av Vest Betong AS på pelearbeidene på forsterkning av eksisterende kai + utvidelse av denne. Jobben skal utføres med ca 90stk 150/180mm stålkjernepeler med 273mm foringsrør og arbeidene utføres fra land og fra lekter. Det skal i tillegg til ca 2200m stålkjernepeler leveres og rammes ca 400m med 609mm knekkavstivningsrør i sjø, før Vest Betong skal i gang med støping av søyler og kaianlegg. Jobben skal i gang i uke 7/8 og vi takker Vest Betong A/S for oppdraget!

 

FUNDAMENTERING AV BOLIGPROSJEKT – ÅSTORGET TRINN III  I ØSTFOLD
Seabrokers Entreprenør Service / Holt Risa har fått bestilling på utførelse av fundamenteringsarbeidene på neste trinn på boligprosjektet Åstorget i Østfold.  Fundamenteringsjobben skal utføres ved bruk av betongpeler, og det skal på dette prosjektet leveres og rammes ca 3000m med betongpeler og forventet oppstart er uke 7/8.
Vi takker Veidekke for oppdraget!

 

BORING AV ENERGIBRØNNPARK PÅ SOLA FLYSTASJON
Seabrokers Entreprenør Service / Holt Risa har her fått bestilling på en brønnpark for oppvarming av nybygg på Sola flystasjon. Vi skal på dette prosjektet bore 12stk energibrønner a 240m og levere/montere alt av samlekummer/rør, inn til teknisk rom. Jobben er bestilt av AF Bygg Rogaland og oppstart er februar/mars.
Vi takker AF for oppdraget!

 

FUNDAMENTERING AV BOLIGPROSJEKT I SANDEFJORD
Kjellbergveien 2 er et boligprosjekt for Veidekke Vestfold der Seabrokers Entreprenør Service / Holt Risa har fått bestilling på pelearbeidene basert på bruk av stålkjernepeler. Vi skal på dette prosjektet levere og montere ca 850m med 70/90mm peler.
Antatt oppstart er uke 11 og vi takker Veidekke for oppdraget!

 

REHABILITERING AV KAI I FRAFJORD
Dette er et prosjekt i Gjesdal kommune der Vest Betong skal i gang med rehabilitering av en gammel kommunal kai. Seabrokers Entreprenør Service / Holt Risa har i den forbindelse fått oppdraget med levering og boring av 20 stk 73/53 Ischebeck stag med 406mm knekkavstvningsrør.
Jobben er i gang og vi takker Vest Betong A/S for oppdraget!

 

SIKRING AV FLYPLASSVEGEN RÅDAL – NORDÅS I BERGEN
Dette er et prosjekt som Implenia AS har for Statens vegvesen og som Seabrokers Entreprenør Service / Holt Risa har fått jobben med sikringsarbeider i forbindelse med bygging av E39. Dette er en jobb med boring av  ca 4500m/273mm rørspunt, 2500m midlertidige lissestag, 600m permanente lissestag og 1300m med Ischebeck stag. Dette er med det en ganske stor borejobb som krever forskjellige maskiner og der vi skal starte med boring av permanente Ischebeckstag, utført med  gravemaskin montert Tai Roc boretårn.
Antatt oppstart er uke 8 og vi takker Implenia A/S for oppdraget og ser frem til et godt samarbeid på byggeplass!

 

PELING AV FLERBRUKSHALL FRAMNES ARENA I NORDHEIMSUND
Her har Seabrokers Entreprenør Service / Holt Risa fått bestilling på pelearbeidene for en ny flerbrukshall på Norheimsund, av Br. Ulveseth A/S. Det skal her bygges på en oppfylt tomt med leire under og nybygget blir med det fundamentert på ca 700m/83stk stålkjernepeler.
Antatt oppstart er i uke 16 og vi takker Br. Ulveseth for oppdraget!

 

SIKRING AV GROP I STRANDGATEN FOR EIGERSUND KOMMUNE
Dette er en jobb for Eigersund kommune der vi har fått bestilling på spuntearbeidene for en grop på 5,4×5,4m, med spunt type AZ 12-700. Jobben utføres med Movax resonansfritt gravemaskin montert vibrolodd og oppstart er uke 8.
Vi takker for oppdraget!