Seabrokers Entreprenør Service har fått  bestilling på boring av energibrønner for Godlia skole, av Østlandet Brønn & Energiboring A/S. Jobben som skal utføres er boring av 5 stk energi brønner på 200meter pr. brønn, og oppstart her er i uke 37. Vi takker ØBE A/S  for oppdraget.

Utvidelse av Godlia skole

Arbeidene er allerede i gang, og høsten 2014 skal alt være klart. Da kan skolen ta imot tre førsteklasser. I dag er det bare to parallellklasser på hvert trinn, med unntak av andretrinn som har tre klasser.

Med tilbygget skal Godlia skole få plass til totalt 588 elever.

Stort tilbygg

Paviljongen i skolegården rives og erstattes av et fire etasjers tilbygg på 2900 kvadratmeter. Tilbygget kommer på nordsiden av skolen. Her blir det 12 klasserom og nye arbeidsplasser til lærerne.

Det skal også huse Aktivitetsskolen.

Seabrokers Entreprenør Service borer energibrønnene for skolen