Et gjennombrudd for Seabrokers Fundamentering i Kristiansand var da vi den 15 November 2013 fikk bestillingen på pelearbeidene for boligprosjektet ”Tangen ytterst” av BRG gruppen. Her pelte vi 14.000 meter med betongpeler på ca 380 pelepunkter. Dette var en krevende jobb, hvor vi måtte pele gjennom gammel fyllmasse for å komme til fjell, og mange lokale sperret opp øynene da vi satte i gang fundamenteringsjobben.

Det ble mye fokus lokalt i Kristiansand, og var nok dette prosjektet som virkelig gjorde at Seabrokers Fundamentering fikk fotfeste på sørlandet, og siden den gangen nærmest har hatt folk og rigger kontinuerlig i Kristiansand. Vi ble også nylig tildelt oppdraget med å fundamentere siste byggetrinn på Tangen bystranda blå!