Fundamenteringsfaget kan på mange måter karakteriseres som en underdog, til tross for at faget i realiteten er den bærende grunnmuren i byggeindustrien. Vi er første fag inn på byggeplassen og utfører selve fundamenteringen  for nybygg, arkitektur og alt som behøver en stødig grunn. Samtidig er det svært få som faktisk vet hva en pelemaskin er, og hva en onshore borerigg gjør.

 

Dette skal det bli endring på!

En grunn til den manglende oppmerksomheten rundt faget mener vi skyldes mangelen på offentlig faglig utdannelse. MEF, maskinentreprenørenes forening, er for tiden i sluttfasen av en søknad til Utdanningsdirektoratet hvor det søkes om å få faget inn i den videregående skolen. Går dette i boks vil elever ha mulighet til å ta fagbrev innen boring, peling, spunt og brønnboring. Et slik spesialisert fagbrev vil gi faget et ansikt, øke kompetansen  og heve kunnskapsnivået i bransjen, og i de ulike bedriftene.  

 

For å bidra til å fremme faget og arbeidet mot et fagbrev har Seabrokers Entreprenør Service laget en kombinert barne- og bildebok, som trolig er den første av sitt slag i vår bransje. Vi har benyttet en proff fotograf i Kalviknes Foto, som har vært ute i felten og tatt bilder av maskiner i arbeid. Bokens  fargerike, lekne og enkle tema gjør den interessant også for voksne, selv om den i utgangspunktet var tiltenkt barn.  

 

Vi i Seabrokers Entreprenør Service mener det er viktig å starte rekruttering, og få opp interessen for vårt spennende fag så tidlig som mulig. Vi deler derfor ut bøker i barnehager og andre offentlige steder. Bildene i artikkelen viser da vi var i Bjerksted barnehage i Stavanger og delte ut bøker til stor begeistring for barna.

 

SES stiller seg veldig positiv til et fagbrev og arbeidet med å fremme faget. Og vi håper bildeboken gjør inntrykk på maskinglade barn, og engasjerer ungdom til å ta del i vår bransje. Vi vil også fortsette å jobbe mot skoler og aktuelle organer, både for å fremme interessen for faget, samt for å få fundamentering inn som et eget fag i den Norske videregående skolen

 

Underdog eller ei – fundamentering rocks! 

Fotograf Kalviknes Foto v/ Marie N