Peling av fundament for Bryterrom – Herøya Nett i Porsgrunn.

Seabrokers Entreprenør Service AS har på dette prosjektet fått bestilling på pelearbeidene for nytt bryterrom til Herøya Nett, av BIS Norway as. Det nye bryterrommet skal fundamenteres med ca 250m stålkernepeler og antatt oppstart er uke 19. Vi takker BIS as for oppdraget!

Peling av fundament for nytt renseanlegg – MIRA i Sørumsand.

Dette prosjektet er et stort nytt renseanlegg for Midtre Romerike Avløpsselskap, der vi har fått bestilling på pelearbeidene for Bermingrud Entreprenør. Vi skal på dette prosjektet levere og bore ca 4400m med RD peler. Oppstart for oppdraget er uke 17.

Vi takker Bermingrud Entreprenør for oppdraget, som  utføres med våre 2 stk Nemek 810 TST borerigger.

Fundamenteringsarbeider for MacGregor – Arendal

Her har vi fått i oppdrag å fundamenter for et nytt kontorbygg som J.B Ugland Entreprenør skal bygge til MacGregor, i Arendal. Bestilling gjelder utførelse av fundamenteringsarbeider utført med borede stålkjernepeler, der det skal bores og monteres ca 2600 meter med stålkjerner i dimensjoner fra 90-150mm. Oppstart er uke 19 og vi takker J.B Ugland Entreprenør for oppdraget! Les artikkel om bygget her.

Peling av fundament for  Motlandsmarka barnehage – Nærbø.

Her har vi fått bestilling på noe så sjeldent som en pelejobb for en ny barnehage på Nærbø, av Hå kommune. Den nye barnehagen skal fundamenteres med ca 1000 meter med P 270 betongpeler og den skal ligge på et myrområde, så Risa A/S har en del grunnarbeider å gjøre, før pelearbeidene kan starte. Vi takker for oppdraget og ser frem til en pelejobb på Nærbø!

Spunting av Gamle Somavei 48 – Sandnes.                Her har vi fått bestilling på utførelse av en spuntvegg ifm bygging av en garasje, på Sandnes. Jobben utføres med spunting av en 20m lang vegg, der arbeidene utføres med vår gravemaskinmonterte Movax vibrolodd.

Vi takker for oppdraget!

 

Stagboring av Marnar Brygge – Mandal.

Dette er et leilighetsprosjekt som er under utførelse av Skanska AS i Mandal, der vi har fått bestilling på stagboring i utgravd spuntgrop. Vi skal her inn med vår Volvo 22tm gravemaskin med påmontert Tei Roc boretårn og bore 38 stk Ischebeck 40/16 stag, i bunnplaten. Jobben skal utføres i uke 17 og vi takker Skanska for oppdraget.