Stålkjernepeling for Egersund Seafood AS

Nytt tilbygg 2014, Egersund. I går fikk vi  bestilling på utførelse av stålkjernepeling for nytt tilbygg i Egersund, av Espeland Forskaling A/S. Jobben skal utføres med borede stålkjernepeler  og det er ca 25 stk/300m med dimensjon  70, 90  og 120mm, med en oppstart i uke 2. Vi takker Espeland Forskaling A/S  for oppdraget.

 

Stålkjernepeling for Sjøstjerna Barnehage – Søgne.

Vi fikk i dag  bestilling på utførelse av stålkjernepeling for en  barnehage i Søgne kommune, av BRG gruppen A/S. Jobben skal utføres med borede stålkjernepeler  og det er 13stk/100m med dimensjon  90mm, med en oppstart i uke 2. Vi takker BRG gruppen A/S  for oppdraget.