Behovet for refundamentering er økende. Byggverk er satt opp på grunn som av ulike årsaker kan vise seg ikke å være bæredyktig nok, eller tid kan føre til at grunnforholdene endres. Dårlige grunnforhold kan føre til at byggverket siger, slår sprekker og i verste fall må rives.

Tradisjonelt har det vært vanskelig å få inn utstyr som kan refundamentere skikkelig. Våre minirigger fra Comacchio muliggjør refundamentering av bygg med bare 2,4 meters takhøyde og 90 cm døråpning.

Miniriggen drives av et eksternt aggregat som kan plasseres opptil 25 meter fra maskinen, som gjør at eksos og eventuell forurensning skjer utenfor bygget uten å påvirke innemiljøet i bygningen.

Våre minirigger kan bore inntil 50 meters dybde, med diameter fra 114 til 323 mm, og borer like godt og effektivt i løsmasse som i fjell. Miniriggen kan også benyttes utendørs og i bratt terreng.