– Vi er stolt over at Robbins TBM har valgt Seabrokers Fundamentering til å være deres representant i det nordiske markedet. Vi har det siste året hatt tett og godt samarbeid med Robbins, og jeg er veldig glad for at vi nå er enige om å slå følge fremover, sier Ketil Solvik-Olsen, daglig leder I Seabrokers Fundamentering.

Dette blir nok et spennende kapitel i utviklingen av Seabrokers og et godt bidrag for å bygge landet.

– Vi har stor tro på at tunnelboremaskiner vil være et viktig verktøy fremover for å bygge bedre og billigere infrastruktur og energiløsninger. Det er mye god kompetanse innen tunnelbygging her til lands, og ulike typer maskiner har ulike fortrinn. Vi tror både utbyggere og entreprenører kan se interessante oppsider ved å vurdere TBM til sine prosjekter, sier Solvik-Olsen.

Robbins har over flere tiår fått tung erfaring med vannkraftprosjekt i Norge, og har utviklet maskiner som er godt tilpasset norske forhold. TBM vil også være relevant i en del samferdselsprosjekt og annen infrastrukturbehov med lengre tunneler.

– Med den utviklingen vi ser i energipriser vil spesielt vannkraftnæringen ha stor oppside av å videreutvikle sine anlegg ved hjelp av TBM, slik at de kan disponere vannet bedre og få maks effekt i produksjonen. Vi ønsker gjennom vårt engasjement bidra til å fremheve fordelene TBM kan ha i mange prosjekt og den kompetansen som Robbins besitter.

Samtidig ser Solvik-Olsen en oppside i at Seabrokers Fundamentering kan tilby en rekke løsninger som naturlig følger med når tunneler skal etableres.

– Seabrokers Fundamentering er et norskeid, landsdekkende selskap, og vi leverer alt innen fundamentering. Det siste året har vi opprettet et spesialselskap innen injeksjon, horisontal boring, jetpeling, sekant peler, og bergsikring. I høst utvidet vi tilbudet med KC-peling for stabilisering av områder med kvikkleire. Og tidligere i år styrket vi vår satsing på energibrønner ved å skille det ut i eget spesialselskap. Vi har en rekke maskiner i bestilling, så vi skal definitivt være med å bygge landet.

Nå tar altså selskapet skrittet inn i tunnelverdenen. Ragnvald Albretsen, grunnlegger og Styreleder i Seabrokers Fundamentering er optimistisk.

– I Seabrokers Fundamentering er vi levende opptatt av å skape trygg grunn å stå på samtidig som vi også ønsker å utforske nye ting. Vår spede begynnelse handlet jo om å drive med skipsmegling, og over tid har vi vokst inn i en rekke nye forretningsområder. Fundamenteringsvirksomheten startet opp for snart 20 år da vi hadde behov for å fundamentere egne bygg som skulle oppføres, men hvor eksisterende bedrifter ikke kunne møte våre behov. I dag er vi blitt Norges største privateide fundamenteringsselskap. I år feirer Seabrokers Group 40 år, og vi har blikket rettet mot fremtiden, sier Albretsen.

Robbins er en av verdens mest annerkjente utviklere og produsenter av tunnelboremaksiner. Med rundt 70 års erfaring og over 1000 gjennomførte tunnel prosjekter over hele verden har de utviklet en enorm erfaring innen utvikling av samferdsel, energi, gruve og samfunnsinfrastruktur. De leverer i dag maskiner fra 0,5 til 15 meter i diameter.

– Vi har utviklet vårt samarbeid med Robbins over lengre tid, og opplevd de som høyst profesjonelle. De lytter til kundenes ønsker og behov, de kan bidra med mye erfaring og de er opptatt av kostnadseffektive løsninger tilpasset det enkelte prosjekt. Etter flere møter og besøk i både USA og Norge fant vi ut at vi bør ta reisen videre sammen. Vi er derfor veldige glade for at vi nå har inngått avtale om å være Robbins representant i det nordiske markedet, avslutter Solvik-Olsen.