Oppkjøpet gjøres for å skape et stort og konkurransedyktig fundamenteringsselskap. Markedet for fundamentering er lite og krever spesialkompetanse. Holt Risa AS og Seabrokers Entreprenør Service AS har hver for seg vært små aktører på det nasjonale markedet. Ved å ta steget opp til å bli en av de store nasjonale aktørene, er selskapet i posisjon til å kunne vinne anbud av størrelser nødvendig for å kunne sikre en jevn og fornuftig drift. En større organisasjon er også viktig for å kunne videreutvikle og å holde på nødvendig kompetanse, og for å ligge i tet på utstyr, effektivitet og teknologi.

 

Seabrokers vil med sin strategi om å bli et av Norges ledende selskap innen fundamentering, legge hovedvekten på smartere, mer kreative tekniske løsninger, høy kvalitet og en moderne og effektiv maskinpark. Vi skal tenke nytt, og være i forkant av bransjen. At vi blir en stor nasjonal aktør med base i Rogaland vil komme regionen til gode.

 

Det er ikke planlagt personellmessige reduksjoner i forbindelse med oppkjøpet som ble gjennomført 1. januar 2014. Begge parter er veldig stolte over å ha fått dette til. Det er en klar strategi å fortsette det gode samarbeidet med øvrige selskaper i Risa konsernet som f.eks med Jærbetong AS og Risa AS

Svein Kverme blir daglig leder i Seabrokers Entreprenør Service/Holt Risa.