Hvorfor sjøpeling?

 

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss!

 

 

Junttan PM23
Junttan PM23 rekkevidde-pelemaskin

Junttan PM23 er vår rekkevidde-pelemaskin. Den kan pele hele 10 meter ut fra maskinens senter. En spesialmaskin med særlig stor rekkevidde, svært godt egnet for peling i sjø, hvor det er mulig å gjøre jobben fra land i stedet for lekter.

Pelemaskin
Banut pelemaskin 555

Banut 555 er en svært effektiv pelemaskin. Anvendelig til de fleste typer peling, og maskinen har kort riggetid, er lett å transportere til og fra byggeplass, og kan benytte opptil 6 tonns lodd.

Pelemaskin
Banut pelemaskin 655

Banut 655 er en svært effektiv og kraftig maskin som er anvendelig for betong-, HP-, rør- og stålpeler. Maskinen har lav transportvekt, kort riggetid og kan benytte opptil 12 tonns lodd.

Boremaskiner
Comacchio MC 40

Comacchio MC40 kan bore rør opp til 900 mm i diameter og 12 meters lengde. MC 40 er en veldig sterk borerigg med 2-girs borehode, hvilket gjør at den har en maks. borekraft på 4800 NM.

Boremaskiner
Nemek 1130 TS

Kraftig multifunksjonell borerigg som får jobben gjort. Maskinen er anvendelig til større fundamenteringsjobber både på land og sjø. Riggen er beregnet på vertikalboring og skråboring opp til 45 grader. Denne svære boreriggen kan mate hele 6 meter lange borerør med diameter på opptil 508 millimeter. Seabrokers Fundamentering har 3 slike maskiner.

Boremaskiner
Nemek 510

Dette er en borerigg for vanskelig terreng. Den takler de fleste borevinkler og kan brukes for både vann-, energi-, fundamenterings- og horisontalboring. Riggen har god fremkommelighet, og er rask og enkel å rigge for boring på arbeidssted.

Mini fundamenteringsrigg
Klemm 702-2 minirigg

Vår kraftige minirigg borer de fleste stagdimensjoner og vinkler og er svært effektiv. Liten vekt og størrelse gjør at den kan heises på plass på små utilgjengelige steder, som pumpekummer, spuntkasser og kulverter.

Qmatec 4530 XLR
Qmatec 4530 XLR

Dette er en Hitachi gravemaskinmontert borerigg der en kan benytte 12 m foringsrør, til boring av dimensjoner fra 140-610 mm foringsrør. Den kan bore opptil 8 m utifra senter av maskinen, og er med det en meget fleksibel maskin til de fleste stålkjerneoppdrag.

Comacchio mini fundamenteringsrigg
Comacchio mini fundamenteringsrigg

Med lav arbeidshøyde, lite krav til døråpning og eksternt aggregat muliggjør vår nye minirigg refundamentering på helt nye måter. Miniriggen kan refundamentere eksisterende bygg uten forurensning eller behov for rivning.

Boremaskiner
Nemek 810

Nemek 810TS er en terrenggående fundamenteringsrigg med 7 meters mast, som kan bore opptil 6 meter lange emner. Denne fundamenteringsriggen takler alle hullvinkler og kan brukes for både fundamenteringsboring, vannboring, energiboring og horisontalboring.

Klemm 806-5G
Kompakt og kraftig borerigg

Klemm 806-5G er en kompakt og kraftig rigg som kan bore med senkbor eller topphammer i alle vinkler. Dens kraftige moment gjør at den kan bore i tøffe geologiske forhold. Den kompakte størrelsen gjør at den kommer seg frem og kan arbeide på de fleste steder. Klemm 806-5G er en svært allsidig borerigg som passer for alle typer jobber og hulltyper.

Stagboring-/spuntmaskiner
Liebherr LRB 18

Maskinen er utstyrt med resonansfritt vibrolodd med en sentrifugalkraft på 1160kNm og 0-20 kgm i moment. Maskinen har en nedtrekks- og opptrekkskraft på 200kN, som gjør at du får en høy skyvekapasitet både under nedføring og trekking ved svært krevende grunnforhold.

Stagboring-/spuntmaskiner
Volvo EC 380 med Movax SG75-V

Dette er en gravemaskin spesialtilpasset for spunting. Resonansfritt vibrolodd hindrer vibrasjon til omgivelsene ved start og stopp som er det mest kritiske frekvensområdet for vanlige vibrolodd.

Stagboring-/spuntmaskiner
Liebherr LRB155

Maskinen er utstyrt med resonansfritt vibrolodd med en sentrifugalkraft på 1160kNm og 0-20 kgm i moment. Maskinen har en nedtrekks- og opptrekkskraft på 200kN, som gjør at du får en høy skyvekapasitet både under nedføring og trekking ved svært krevende grunnforhold.

Referanse
Rørvegg, spuntvegg Lervigskvartalet, Stavanger

Det skal bygges totalt 26.000 kvadratmeter bygningsmasse og prosjektet Lervigskvartalet rommer både barneskole, barnehage, flerbrukshall, bydelssenter, dagligvarebutikk, kontorer og parkeringsanlegg

Referanse
Boring av RD rørspunt Ø400mm i lås med 12m SPD rigg

Ny hovedvannledning vest er et komplekst prosjekt med mange involverte interessenter. Hovedvannledningen skal blant annet krysse veier, viktige vassdrag og Jærbanen.

Referanse
Grauthellertjønn bru

Grauthellerkrysset markerer starten på nye E39 mellom Kristiansand og Mandal. Grauthellertjønn bru er en bru som også markerer starten på den planlagte nye parsellen gjennom Kristiansand mot øst. Vår oppgave var å fundamentere for brufundamentene til denne brua. Dette ble gjort med stålkjernepeler inn i fast fjell.

Referanse
Kulturkvartalet Kai

Formål Kulturkvartalet Kai eller Kunstsiloen som den også heter i Kristiansand, blir et museum som skal engasjere, overraske og begeistre. Beliggenheten er på Odderøya i Kristiansand. Vår jobb i dette prosjektet var og forsterke den eksisterende brygga som ligger der, med stålpeler godt ned til fast fjell.

Referanse
Kulturkvartalet Kai

Formål Tangentoppen AS omhandler bygging av 50 leiligheter fordelt på fire blokker med næringsareal i 1. etasje i Nesodden kommune. Vår jobb i dette prosjektet er å sikre et godt fundament for byggene ned til fast fjell.

Referanse
Reetablering av Langbrygga

Formål Reetableringen av Langbrygga i Skien er et prosjekt i regi av Grenland Havn der Arne Olav Lund er hovedentreprenør. Arbeidene innebærer blant annet rivning av ca 100 meter av dagens konstruksjon og etablering av ny kaikonstruksjon. I tillegg skal det etableres nytt VA-anlegg bakenfor kaien, og det skal reetableres diverse utstyr på kaien. Vår jobb i dette prosjektet er å lage et godt fundament ned i fast fjell, og også hindre bryggen for utglidning i fremtiden da det er forholdsvis bratt fjellhelning i dette området med ustabile masser.

Referanse
Nytt tilbygg til den anerkjente matbutikken Jacobs Holtet

Formål Den kjente matbutikken Jacobs Holtet skal renoveres og bygges ut. Det rives 500 km2 og deretter vil det bygges et nytt tilbygg på drøye 1100 km2. Når det åpnes igjen, vil det være et areal på ca.2700 m2. Seabrokers sin oppgave i dette prosjektet er å sikre fundamentering ned til fast fjell.

Referanse
Jessheim Park

Formål På Ullkisas gamle stadion utvikles Jessheims nye bydel. Det bygges moderne leiligheter i alle størrelser. Vårt oppdrag i dette prosjektet var å sikre et godt fundament for bygget ved bruk av friksjonspeler.

Referanse
Nytt politihus øst på Alna

Formål Politistasjonene Stovner og Manglerud blir slått sammen til en stor stasjon på Alna. Bygget skal stå klart til bruk i 2024. Spuntingen med løsmassestagene har som formål og hindre kollaps av byggegropen og for å ta opp belastingen fra hovedveien med mye tungtransport rett på utsiden av bygget

1
Stovner Bad

Formål Stovner Bad blir bygget i Fossumdumpa nær Stovner senter og Tbanestasjonen. Badet vil inneholde fem bassenger, varm- og kald kulp, stup og sklie. I tillegg skal badet ha garderobe, aktivitetssal, styrketreningsrom, sosialt rom og kafe i tørr sone. Vår jobb i dette prosjektet er å sikre et godt fundament for selve bygget ned til fast fjell.

Referanse
Livsvitenskapsbygget

Samlokalisering av Universitetet i Oslo og Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus for å styrke tverrfaglig samarbeid og forskning innen livsvitenskap og skape nye grensesprengende løsninger og arbeidsplasser.

Referanse
Stavanger Universitetssjukehus

I forbindelse med byggingen av nye Stavanger Universitetssjukehus er det ventet at trafikkmengden rundt vil øke betraktelig. Det er derfor nødvendig å gjøre tiltak for å ivareta god flyt for både bil- og G/S-trafikk.

Referanse
Nytt Fylkeshus, Kristiansand

Formål Spunting med AZ12-770 og puter med innvendig avstivning for å sikre byggegrop før utgraving for arbeider under bakkenivå.

Referanse
Rijeka havn, Kroatia

Rijeka er den største havnebyen i Kroatia. For å kunne ta imot større skip vedtok de lokale myndighetene at sjøbunnen skulle senkes med 5 meter utenfor kai-anlegget Terminal Braidike 1.