Et av de virkelig spennende prosjektene vi har fått være med på i Kristiansand er fundamenteringen av Kanalbyen. Kanalbyen er en storstilt utbygging på nordvestsiden av Odderøya, hvor det skal bygges ca 700 nye boliger. Med sin supersentrale beliggenhet, nærhet til fiskebrygga, turområdene på Odderøya, og umiddelbare nærhet til sjøen er dette et drømmeprosjekt, og det er veldig kjekt å ha fått vært med på begge de første byggetrinnene som fundamenteringsselskap.

Fundamenteringen av et så stort og omfattende prosjekt, som i tillegg til å ligge nært sjøen har innebåret at man graver ut kanaler mellom blokkene har vært krevende, og krevd smarte løsninger. Prosjektleder Espen Domaas i JBU som er utbygger av Kanalbyen er veldig fornøyd med Seabrokers Fundamenterings løsninger. ”Seabrokers Fundamentering har gjennom byggeperioden bevist at de kan komme med løsningsorienterte forslag, og at de aktivt benytter sin erfaring og effektive maskinpark til å komme med rasjonelle løsningsforslag til den krevende fundamenteringsjobben. De har også vært flinke til å komme med forslag til endringer for forbedringer basert på erfaringer gjort underveis i byggetrinnene.

Fundamenteringen av de 2 byggetrinnene har pågått over flere år og det har i perioder vært flere maskiner og kraner i gang samtidig på Kanalbyen. Det er til sammen montert ca 4700 meter stålkjerner og montert ca 1700 meter knekkavstivere i sjø. Monteringen av stålkjerner ble utført med egen beltekran fra lekter og ble rammet med luftlodd, gjennom utsparinger i eksisterende kai og fylling. Både monteringen av avstivninger, og stålkjerner i sjø ble gjort på minuskoter.

Seabrokers Fundamentering er veldig takknemlige for å ha fått vært med på denne spennende jobben så langt, og ser frem mot et fortsatt godt samarbeid på byggeplassen!